Změna se týkala i takzvaných uhraditelných nákladů. Ty se z 90 ponížily na 75 procent. Tyto kroky zvedly ze židle nejen starosty, ale i Svaz měst a obcí (SMO). Všichni společně vyčítali ministerstvu, že na případnou obměnu dokumentů k žádosti, na které mnohdy pracovali dlouhé měsíce, nezvládnou změnit za tři dny. „To jako teď mají všichni vzít tužky a škrtnout třeba dvě tři učebny z projektu? To přeci po těch peripetiích, které s tím všichni měli, nejde,“ zlobila se například výkonná ředitelka SMO Radka Vladyková.

Ministerstvo nakonec výtky uznalo a termín na odevzdání žádostí o měsíc posunulo. „Vycházíme vstříc obcím a městům a termín příjmu žádostí posouváme o měsíc. Avizovanou úpravou podmínek zabráníme hrozícímu až jedenáctinásobnému převisu poptávky, kdy bychom na každý podpořený projekt museli nechat spadnout pod stůl deset dalších kvalitních projektů,“ uvedl ministr Ivan Bartoš (Piráti).

Základní škola Šumavská v Šumperku prošla o prázdninách rekonstrukcí. Jiným školám ale hrozí kvůli změnám dotačních podmínek problém. Opravy budou muset odložit, nebo zcela zrušit.
Starostové zuří. Bartoš ubral peníze na opravu škol, tři dny před termínem

Dál však trvá na ponížení původně slíbených částek. „Abychom podpořili co největší počet kvalitních projektů, museli jsme přistoupit k úpravě míry financování. Pro méně rozvinuté regiony je to 75 procent a pro přechodové regiony 65 procent. Pro projekty malých obcí, které budou své záměry realizovat v dalších výzvách prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje, se nic nemění a výše kofinancování bude plánovaných 95 procent,“ dodal Bartoš.

Každá škola bude moci podat maximálně jeden projekt, duplicitní žádosti budou vyřazovány. Limit celkových způsobilých výdajů na projekt bude od pěti do 35 milionů korun.