Hejtmanství už investovalo přes 470 tisíc korun do studie prodloužení vodní cesty. Věří, že vyžití na vodě podpoří turistický ruch kolem toku.

Ochránci přírody nad rozšiřováním kanálu kroutí hlavou.

„Rozšíření Baťova kanálu by mělo pozitivní vliv na rozvoj turistického ruchu. Nové přístavy mohou vzniknout například v Dubu nad Moravou nebo Kojetíně. Lidé by se lodí dopravili až do Hodonína,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk.

Podle hejtmanství je záměrem Ředitelství vodních cest prodloužit kanál až do hanácké metropole v celkem čtyřech etapách.

Studie, kterou si kraj nechal zpracovat, počítá s náklady ve výši jedné miliardy korun.

„To v případě, že by se cesta realizovala celá. Je to zatím jen studie, která rozpracovává varianty co do délky trasy: z Kroměříže po Kojetín, Lobodice, Olomouc a s připojením Přerova. Probíhalo by to na stávajícím korytě, nehloubil by se paralelní kanál,“ vysvětloval.

Náklady by šly podle Oklešťka za Ředitelstvím vodních cest.

„My jako kraj dáváme hlavně podporu této myšlence,“ dodal hejtman.

Poukázal na to, jakou odezvu mají výletní plavby v Olomouci a Přerově.

Stejně atraktivní podívaná by se podle hejtmanství díky prodlouženému Baťově kanálu mohla do budoucna naskytnout i na jiných místech regionu.

Raději cyklostezku podél Moravy

Ke splouvání úseku mezi Olomoucí a Kroměříží by kromě řeky Moravy sloužil Mlýnský náhon, který není v nejlepším stavu.

„Máme problémy s Mlýnským náhonem, který začíná v Bolelouci a pokračuje do Tovačova. Jsou zde opakované problémy s úhyny ryb. Splavnění části náhonu by se nám líbilo,“ reagoval Ivo Čečman, starosta Dubu nad Moravou, kam již zavítali zástupci Ředitelství vodních cest a radu městyse seznámili s vizí.

Přístaviště by připadalo v úvahu v Bolelouci u splavu, kde je před jezem u odbočky Mlýnského náhonu vhodná lokalita se základním zázemím.

„Ale obávám se, že je to celé běh na dlouhou trať anebo vůbec nerealizovatelné – do Kroměříže se to protahuje už deset let. Kvalitní cyklostezku podél Moravy mezi Olomoucí a Kroměříží bychom však uvítali a rádi bychom finančně přispěli. Když to jde podél Bečvy, proč ne tady?“ zamýšlel se starosta Čečman.

Podobně vzdáleně vidí protažení Baťova kanálu starostka Charvát.

„Dvacet či padesát let? Raději bych viděla podél Moravy pořádnou cyklostezku,“ přidala se Jarmila Kowalczuková.

Ekonomicky realizovatelné?

Podle Povodí Moravy je projekt uskutečnitelný, avšak správce toku zdůrazňuje, že prodloužení Baťova kanálu s sebou ponese řadu střetů v oblasti ochrany přírody.

„V případě, že se tyto střety podaří vyřešit a projekt podpoří i dotčené obce, je vhodné, aby se začal přenášet do územního plánování. Současně je potřeba při plánování i případné realizaci započítat, že projekt by měl být provázaný s dalšími akcemi týkajícími se prodloužení Baťova kanálu, například výstavbou plavební komory v Bělově,“ poukazoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Prodloužení Baťova kanálu do Olomouce zatím není zahrnuto v koncepci vodní dopravy, kterou zpracovává ministerstvo dopravy a předkládá vládě ke schválení.

„Pokud Rada Olomouckého kraje podpořila projekt, je to důležitý vstup pro to, aby se ministerstvo dopravy začalo projektem vážně zabývat. Jestliže se prodloužení Baťova kanálu do Olomouce ukáže jako ekonomicky realizovatelné, ministerstvo dopravy by Ředitelství vodních cest uložilo činit další kroky k přípravám stavby,“ informoval zástupce ředitele Jan Bukovský.

Ochránci: Pořádný úlet

Ochránci přírody jsou proti protahování kanálu směrem na Olomouc.

„Pokud by trasa měla kopírovat řeku Moravu a kopal by se umělý kanál, ten by samozřejmě stahoval podzemní vodu, která je už dnes poměrně hluboko,“ hodnotil Martin Rulík, hydrobiolog z Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

„Za stávající situace s vodou v krajině, která se v nejbližších deseti patnácti letech výrazně nezmění, není možné hloubit kanál, který bude vodu z krajiny odvádět. Není voda a toto by byl pořádný úlet,“ varoval.