Bečvář do funkce náčelníka generálního štábu nastoupil loni v květnu, nahradil Petra Pavla, který odešel do velení NATO. Jako největší úspěchy armády za dobu, kdy jí velí, Bečvář označil přijetí koncepce výstavby armády do roku 2025 nebo desetiprocentní nárůst rozpočtu. „Je také pravdou, že se nám loni podařilo velmi slušným způsobem vyčerpat rozpočet," poznamenal generál.

Vyzdvihl také zahájení náborů. „Dá se říct, že armáda je nyní s těmi, kteří jsou ve Vyškově (v kurzu základní přípravy), naplněna na 81 procent. To je opravdu velký skok, protože když jsem nastupoval do funkce, tak ta naplněnost byla až dramaticky nízká," řekl. „Pokud se podaří naplnit i podzimní nástupní termín, naplněnost by mohla být 84 až 85 procent," dodal.

Brigáda rychlého nasazení

Zdůraznil, že důležité je, že se stabilizoval počet vojáků u rozhodujících jednotek, za které považuje čtvrtou brigádu rychlého nasazení a sedmou mechanizovanou brigádu. Vojáci podle něj stále chybí u 14. pluku logistické podpory, u kterého armáda buduje zcela nový třetí prapor, nebo u 25. protile­tadlového raketového pluku ve Strakonicích.

Od července začne platit balík armádní legislativy, která mimo jiné má zlepšit podmínky pro příslušníky aktivních záloh. Zavádí také pro lidi možnost přihlásit se na dobrovolné cvičení. Ve Vyškově by se první cvičení mohla uskutečnit už v říjnu. „Občan, který zvedne ruku a řekne v uvozovkách, já si to chci vyzkoušet, tak už od října bude mít možnost si projít cyklus přípravy zálohy," poznamenal. Kolik lidí se na cvičení přihlásí, armáda nyní neví. „Musíme to vyzkoušet. Nevíme, jestli 1. října přijede do Vyškova 30, 300 nebo 3000 lidí. Budeme se muset s tím naučit pracovat, protože kapacity Vyškova nejsou neomezené. Takže podle prvního roku se budou modelovat další roky," řekl.

Aktivní zálohy

Dobrovolná cvičení, která nahradila zvažované povinné odvody, dají lidem možnost ukázat ochotu k obraně státu. Někteří lidé z ozbrojených sil ale litují toho, že se povinné odvody nepodařilo prosadit. Bečvář by nyní nechal tuto diskusi uzavřenou. „Jsem v tom pořád optimista, věřím, že se naplní aktivní zálohy a že tu i budou lidé, kteří si budou chtít projít i jen tím dobrovolným základním výcvikem, budou se chtít tímto způsobem ztotožňovat s obranou Česka," řekl.

Podle koncepce výstavby armády by v českém vojsku mělo sloužit 24.162 vojáků z povolání, 3720 občanských zaměstnanců a do 5000 vojáků aktivní zálohy. Další vojáci a civilisté jsou pak zařazeni přímo pod ministerstvo obrany, to by mělo celkem mít k dispozici asi 42.800 lidí.

„Číslo 24.000 vzniklo z revize sil, kdy jsme šli kapitolu po kapitole," poznamenal Bečvář. Plánovači podle něj velmi pečlivě posoudili, kolik vojáků je potřeba k fungování armády v Česku nebo k plnění závazků vyplývajících z bezpečnostní strategie. Připustil, že by se počet vojáků mohl v budoucnosti zvýšit. „Jestli Česká republika opravdu zjistí, že to číslo je nedostatečné, tak se musí udělat určitá revize. Ale na druhé straně se musí říct, jestli Česká republika na to bude mít finanční prostředky," řekl. První etapa výstavby armády je stanovena do roku 2020, její hodnocení by tak podle Bečváře mohlo začít v roce 2019.

Štábní cvičení mobilizace

Armáda letos na podzim uspořádá štábní cvičení, aby si prověřila mobilizační opatření. Samotný nácvik, do kterého se zapojí vojáci i technika, se pak uskuteční příští rok. Kromě profesionálních vojáků se ho zúčastní i aktivní zálohy. Jejich příslušníci budou působit v roli figurantů. Armáda si během akce nacvičí vybavení mobilizovaných lidí výstrojí, jejich výcvik i nástup k jednotkám, řekl náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Civilistů se cvičení týkat nebude.

„Jsem přesvědčen, že to je jedna z hlavních povinností armády, proto jsem to i otevřel," řekl Bečvář.

Armáda už cvičení připravuje. Štábní nácvik v gesci sedmé mechanizované brigády se uskuteční v říjnu, cvičení pak ve druhém čtvrtletí příštího roku. „Nikdo z civilní veřejnosti nemusí mít strach, že bude mobilizován, nebo že budeme rekvírovat civilní vozidla," poznamenal Bečvář. Půjde jen nácvik v rámci armády.

Cílem cvičení, které se Česku velmi dlouho neuskutečnilo, podle něj bude vyzkoušet všechny fáze mobilizace. „Tedy abychom si řekli, kde ten občan přichází do armády, kde je vystrojován, kde je vycvičen, jak se postupně ty jednotky tvoří," poznamenal. Prověří se tak celý systém nástupu až po dosažení bojové připravenosti mobilizovaných. Součástí pak bude i cvičení ve vojenském prostoru s profesionálními jednotkami.

Bečvář předpokládá, že koncem roku 2017 bude cvičení vyhodnoceno. Vedení armády se pak rozhodne, jak bude dále postupovat a jaké další formy procvičování zvolí.