Právě komplikace se značkou zapříčinily nynější stav, kdy od začátku roku ve většině měst a obcí neměří rychlost. Ve vyhlášce totiž není jasně uvedeno, jak má značka vypadat. „Souhlas státní policie s místy měření by však byl i nadále nutný,“ informoval o uvažovaném záměru mluvčí resortu dopravy Martin Kupka.

Pokud by Bendl ve sněmovně neuspěl, a označování měřených úseků by zůstalo i nadále povinné, chystá ministr ulehčení alespoň pro samotné strážníky. Ministerstvo totiž připravuje hned dvě varianty rozměru dopravních značek označujících „začátek měření“ a „konec měření“. Ve městech, kde i nadále strážníci měří rychlost, používají předepsanou velikost 100×150 centimetrů. Dopravní značení se jim ovšem nevejde do služebních automobilů obecní policie. Nově by proto měla být značka povolena i v rozměru 75×100 cm.

„Povinné označení měřených úseků nevycházelo z iniciativy Ministerstva dopravy. Chceme obcím alespoň ulehčit od technických problémů, proto připravíme podobu menší dopravní značky,“ uvedl Bendl.

Označování úseků měřených obecní policií je povinné od 1. ledna letošního roku. V ten den nabyla účinnosti novela zákona o silničním provozu, díky které zůstalo i nadále zachováno oprávnění obecních policií měřit rychlost. Novela však stanovila i jasné podmínky, které musí strážníci dodržovat. Musí to být například na místech určených Policií ČR a v součinnosti s ní. Počátek a konec kontrolovaného úseku pak musí být ve směru silničního provozu označen přenosnou dopravní značkou.