Podle policejní mluvčí Dagmar Bednarčíkové nemocného muže nedostatečně vyšetřila a neposkytla mu potřebnou léčbu. Vedení FNO se za doktorku již dříve postavilo a odmítlo, že by odborně pochybila. V nemocnici nadále pracuje a její vedení chce počkat, až jak o její vině či nevině rozhodne soud.

Odborníci: muži by asi nepomohla anihospitalizace

Pitva ukázala, že bezdomovec měl rozsáhlý zánět plic. Podle odborníků by mu možná nepomohla ani hospitalizace a specializovaná pomoc.

"Lékařka na noční pohotovostní službě v časných ranních hodinách koncem ledna opakovaně čtyřiapadesátiletému muži z Havířova, který byl v nebezpečí smrti a jevil známky vážné poruchy zdraví, neposkytla potřebnou pomoc, přestože byla povinna takovou pomoc poskytnout," uvedla včera policejní mluvčí Bednarčíková.

Policie: lékařka neposkytla potřebnou péči

Ze znaleckých posudků, na které policisté čekali, vyplynulo, že muž se nacházel ve stavu, kdy hospitalizace byla nejen nutná, ale nezbytná. "Poškozeného nedostatečně vyšetřila, nestanovila žádnou diagnózu a neposkytla mu potřebnou léčbu či další vyšetření. Tato pochybení měla za následek pokračování poruchy zdraví poškozeného beze změny vedoucí k možné záchraně života," sdělila Bednarčíková.

Muž nato v osm ráno zemřel před vstupní bránou do FNO. Policisté zjistili, že po ukončení dalšího vyšetření bezdomovce, kterého se muž domáhal, a na pokyn obviněné byl dotyčný vyvezen z areálu olomoucké nemocnice pracovníky ochranné služby na pojízdném křesle. Muž totiž nebyl schopen samostatné chůze.

Pitva ukázala rozsáhlý zánět plic

Při pitvě lékaři zjistili, že muž měl rozsáhlý zánět plic, doprovázený zánětem hrtanu a průdušnice. "K úmrtí by velmi pravděpodobně došlo i v případě, že by byl přijat k hospitalizaci již při prvním vyšetření a byla by mu ve zdravotnickém zařízení poskytnuta okamžité a vysoce kvalifikovaná lékařská pomoc a další zdravotnická péče," uvedla policejní mluvčí.

"Rozhodující pro nás budou závěry soudu. Lékařka je v nemocnici stále zaměstnaná," reagoval mluvčí nemocnice Egon Havrlant. Vedení nemocnice po tomto případu nařídilo opakované interní audity provozu urgentního příjmu. "Všechny potvrdily vysokou úroveň poskytované péče. Navíc jsme oslovili město i kraj, aby se začal urychleně řešit systém péče o pacienty v těžké sociální situaci," dodal mluvčí.

Podle zdravotního rady chybovali lékaři

Krajský zdravotní rada Václav Rýznar od počátku poukazoval na to, že lékaři chybu udělali, když závažný stav pacienta nepoznali a nehospitalizovali ho.

Došlo k neposkytnutí zdravotní péče, ovšem vinu nevidím na paní doktorce. Každého pacienta na urgentním příjmu má v první řadě vidět všeobecný praktický lékař a až poté specialista. Paní doktorka, neuroložka, provedla neurologické vyšetření přesně tak, jak měla," reagoval na policejní stíhání.

Stíhaná lékařka byla bez atestace. "Takový lékař má být zaštítěn zkušeným lékařem a ti tam byli čtyři," poznamenal Rýznar.

Připomněl, že s novým vedením nemocnice již jedná o podmínkách, za jakých by FNO mohla převzít lékařskou službu první pomoci. "Pan ředitel je velmi vstřícný a předpokládám, že od nového roku bychom to zřejmě mohli spustit," dodal Rýznar.

Po smrti bezdomovce se sešli zástupci FNO, Charity a magistrátu, aby se pokusily vyřešit mezery v primární péči o lidi bez domova. Charita již plánuje otevření speciální ambulance. Ta by mohla začít fungovat od listopadu. Magistrát již ve zdravotnických grantech rezervoval zhruba 400 tisíc korun.