Ti, kdo vybírají peníze pro veřejně prospěšné účely, by to už brzy měli mít snazší. Ministerstvo vnitra totiž chystá novelu zákona o veřejných sbírkách. V případě, že se konají bezhotovostně na bankovní účet, nemusely by podléhat režimu tohoto zákona. Pořadatelům by odpadla povinnost předkládat krajskému úřadu zprávu o průběhu sbírky a vyúčtování. Výběr peněz na bankovní účty je totiž zpětně dohledatelný a zkontrolovatelný, protože zanechává digitální stopu.

Nejen organizátorům, ale i úřadům by značně ubylo administrativy. Zvýšené kontrole by tak nadále mělo podléhat jen vybírání hotovosti do kasičky. Změny by měly začít platit od 1. ledna 2025.

Skupina ČEZ nemá s reklamami na údajné výhodné investiční produkty nic společného a apeluje na všechny, kdo se s nimi setkají, aby takové stránky ignorovali a neposkytovali podvodníkům přístupy ke svým účtům, sdělila Deníku mluvčí ČEZ. Ilustrační foto
Pozor na peníze. Dezinformátoři se začali zaměřovat na zisk, přešli k podvodům

„Novela tak ctí skutečnost, že u veřejné sbírky se jedná o peníze privátních dárců, poslané většinově opět privátním organizátorům sbírky a veřejnoprávní kontrola by do tohoto procesu měla vstupovat jen v případech, kdy je to nezbytné. Za tyto případy byly správně označeny hotovostní sbírky, kde je riziko případné machinace nejvyšší,“ uvedl finanční ředitel organizace Člověk v tísni Jan Kamenický.

Novela má také zamezit zneužívání veřejných sbírek při prodeji předmětů či vstupenek. Chce proto stanovit minimální podíl příspěvku do sbírky na čtyřicet procent ceny. Především na území Prahy totiž takto lidé nabízejí zboží a služby na místech jinak zakázaných tržním řádem. „Dosud nebylo nikde určeno minimální procento příspěvku. Za benefiční předmět tak mohl být označen v krajním případě i ten, z jehož prodeje šlo do sbírky méně než deset procent, což je principiálně nesprávné,“ popsal Kamenický.

Zdroj: Youtube

Vláda chce také umožnit z výtěžku hradit i nepřímé, režijní náklady sloužící k vybrání financí, pokud budou transparentně uvedeny v účelu sbírky. „Do této doby otázku režií zákon neřešil vůbec, některé kraje pak v rámci své kontrolní činnosti režii běžně povolovaly jako nezbytnou, jiné naopak zamítaly. I toto zpřesnění zákona tedy vítáme,“ sdělil Kamenický.

Zdlouhavá administrativa

Zákon dosud požaduje, aby pořadatel sbírky připojil k jejímu oznámení krajskému úřadu mimo jiné potvrzení, že nemá splatný daňový nedoplatek, nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení či na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Podle ministerstva vnitra požadování těchto dokumentů zbytečně prodlužuje osvědčení sbírky krajským úřadem. Chce proto tuto povinnost nahradit jen čestným prohlášením.

„Jelikož u nás proběhne každý rok zhruba 1 500 sbírek, administrativní úkony k vyúčtování jsou pro nás opravdu velmi náročné. Sami jsme v rámci návrhu novely navrhovali, aby minimálně online platformy byly z této povinnosti vyjmuty. Už jen proto, že veškerý finanční tok je zde dohledatelný. Novelu zákona tudíž vítáme,“ uvedla Cristina-Carmen Baron z crowdfundingové platformy Donio. „Nicméně je otázka, jak bude v praxi docházet k jejímu výkladu ze strany kontrolních orgánů,“ dodala.

Ne, elektrikáři z ČEZ na jižní Moravě neodpojují elektroměry, jak tvrdí vylhaná historka z internetového blogu. Dokonce ani nemohou. ČEZ totiž na jižní Moravě vůbec nespravuje distribuční síť, to má na starost společnost EG.D (dříve EO.N). Ilustrační foto
Nový trend dezinformátorů: Vymýšlejí si příběhy nejmenovaných lidí

Nadace Via provozuje dárcovskou platformu Darujme.cz. Díky své velikosti a zkušenostem si podle Lukáše Hejny z oddělení fundraisingu dokázala poradit i při administrativní a finanční náročnosti. Zároveň ale ví, jaké potíže způsobují dosavadní nařízení menším organizacím.

„Založení a kontrola sbírek podle stávajícího zákona jsou zbytečně komplikované a pro mnoho malých spolků a sdružení odrazující,“ poznamenal Hejna. Náklady na sbírku totiž leckdy přesahovaly její výnos. Nadace Via se proto podílela na připomínkování současného předpisu a jeho novelizaci vítá.

Hejna ale upozorňuje, že zákon zůstává omezující pro hotovostní dary do kasičky. „Pro malé spolky, které se rozhodnou vysbírat pár tisíc korun u příležitosti fotbalového zápasu na vesnici, tak nemusí hotovostní sbírka dávat smysl. Administrativa a náročnost se zkrátka nevyplatí,“ zmínil.

On-line sbírky jako budoucnost

Budoucnost podle něj patří online sbírkám, na něž přechází čím dál tím více i menších organizací. „Oproti darům v kasičce získají konkrétní kontakty na dárce, kterým pak lze jednoduše a adresně poděkovat a pracovat na prohlubování vztahů, což je cílem moderního pojetí dárcovství,“ dodal Lukáš Hejna z Nadace Via.