U rodičů dětí do 11 let se k obavám o jejich bezpečí na síti přiznal každý pátý. V Evropě jich přitom průměrně bylo 36 procent. V rodinách s dospívajícími dětmi (12 až 17 let) se o bezpečnost na internetu obává 21 procent rodičů, v Evropě 38 procent. Necelé dvě pětiny českých rodičů s dětmi do 11 let se také bojí toho, že by v online prostředí mohlo docházet k trestné činnosti. V Evropě přitom takové obavy sdílí téměř 49 procent rodičů.

Vůči sexuálním útokům byli nejcitlivější Španělé, kde se k vážným obavám doznalo 73 procent rodičů, dále také Francouzi (56 procent) a Italové (55 procent). Naopak podobně jako Češi se vyjadřovali Rakušané (35 procent). Například v Maďarsku ale velké obavy sdílí 45 procent rodičů. Podobně mírně hodnotili Češi také riziko online šikany, které přitom v evropských státech patřilo mezi nejvýrazněji vnímané hrozby.

Bezpečné prostředí?

Podle generálního ředitele Europ Assistance Vladimíra Fuchse jsou mezi jednotlivými státy velké rozdíly ve vnímání kybernetických rizik. Češi přitom obecně internetu spíše důvěřují. "Rodiče malých dětí u nás se ve srovnání s rodiči v Evropě obávají online hrozeb méně, to odpovídá celospolečenskému trendu, který vidíme u všech českých uživatelů. Poněkud překvapivé ale je, že v domácnostech s dětmi panují i o něco menší obavy než v české populaci jako takové," uvedl Fuchs.

Mladí Češi vnímají internet jako víceméně bezpečné prostředí a příliš si nedělají těžkou hlavu s hrozbami, které mohou v online světě zasáhnout jejich blízké. V evropském srovnání jsou na spodních příčkách spolu s Rakušany. Třetina Evropanů ve věku 25 až 44 let v průzkumu uvedla, že se vážně obává o bezpečí svých blízkých na internetu. V České republice to bylo o 16 procent méně. Jednou z příčin podceňování online rizik je nedostatek informací. Z dřívějších výsledků totiž vyplynulo, že Češi se v kybernetických hrozbách příliš neorientují.