Existuje mnoho důvodů, proč byste se mohli zajímat o výchovu bilingvních dětí. Možná žijete v mnohojazyčné komunitě, nebo byste rádi zlepšili budoucí pracovní vyhlídky svých dětí, nebo vy a váš partner pocházíte z různých zemí a chcete, aby vaše dítě bylo vystaveno oběma kulturám. 

Kromě kulturního obohacení má učení více než jednoho jazyka také kognitivní výhody. „Dvojjazyční lidé dosahují lepších výsledků v úkolech, které vyžadují selektivní pozornost, jako je soustředění, potlačování a přepínání pozornosti při řešení problémů. Současná teorie říká, že mluvení dvěma jazyky vyžaduje selektivní pozornost, aby se minimalizovala interference mezi jazyky a zajistilo se vhodné používání, a že tato lingvistická selektivní pozornost posiluje rozvoj dalších procesů exekutivní kontroly,“ vysvětluje psycholožka Šauerová.

Eva Marie Spekhorstová ovládá 50 světových jazyků
Žena ovládá padesát jazyků. Nadávat v japonštině může být roztomilé, říká

Kvůli faktorům, jako jsou tyto, se většina z nás shodne, že ano, výchova bilingvních dětí je samozřejmě dobrá věc. Ale přiznejme si, že výchova dětí není ta nejjednodušší věc na světě. Takže mezi všemi každodenními problémy a radostmi z výchovy dětí a radami od rodiny, přátel, učitelů a dokonce i úplně cizích lidí se vkrádají pochybnosti:

  • Možná budou vaše děti zmatené a budou míchat jazyky. Neměl bys to dělat.
  • Slyšel jsem, že když svou dceru vychováte dvojjazyčně, bude ohromena všemi těmi vstupy a začne mluvit mnohem později.
  • Váš syn už má problémy ve škole a vy mu to jen ztěžujete tím, že mu vnucujete dva jazyky.

A tak se vaše „Ano, rozhodně chci své dítě vychovávat dvojjazyčně.“ změní na: „Vlastně nevím, možná to nakonec není tak dobrý nápad…“.

No, myslíme si, že výchova dětí dvojjazyčně rozhodně stojí za to, ale nechceme se přidávat k hromadě nevyžádaných rad, které o výchově dostáváte. Proto jsme místo pouhých názorů hledali fakta a zjistili jsme, že některé studie boří několik mýtů a uklidňují několik obav z výchovy bilingvních dětí.

Markéta Švamberk ŠauerováMarkéta Švamberk ŠauerováZdroj: Deník/Bohumila Čiháková

Nejčastější mýty o výchově bilingvních dětí

Mýtus č. 1: Když se učí děti dva jazyky najednou, začínají mluvit později.

Pokud by současné osvojování dvou jazyků bylo nad kapacitu typicky se vyvíjejících dětí, pak bychom mohli očekávat zpoždění v jazykovém vývoji dětí, které jsou vychovávány bilingválně – ve srovnání s jednojazyčnými dětmi by začaly mluvit později. Ale jak naznačují následující studie, nezdá se, že by tomu tak bylo u nejranějších fází a důležitých milníků osvojování jazyka.

Studie D. Kimbrougha Ollera, Ph.D. který se objevil v Journal of Child Language v roce 1997 zjistil, že testovací skupina 73 dětí, které se učí v Miami španělsky a anglicky, začala žvatlat ve stejném věku jako jednojazyčné děti.

Germanista Martin Lachout z ústecké univerzity.
Žádný druhý jazyk? Vzdělání českých žáků klesne o jednu úroveň, říká germanista

Pokud jde o velikost slovní zásoby, bilingvní děti mají skutečně často menší slovní zásobu – ale pouze tehdy, když je každý jazyk posuzován samostatně. Když vezmeme v úvahu oba jazyky najednou, zjistíme, že bilingvní děti znají přinejmenším tolik slov jako jejich jednojazyční vrstevníci, ne-li ještě více.

Navíc, když si tyto děti osvojovaly dva jazyka najedenou, zjistili, že jejich subjekty začaly vytvářet slovní spojení ve stejném časovém rámci jako jednojazyčné děti, mezi 1,5 a 2 lety věku.

Všechna tato zjištění naznačují, že děti zvládnou mnohem více jazykových vstupů, než jim přisuzujeme, a nezdá se, že by je znepokojovalo učení dvou jazyků najednou; jejich vývoj není zpomalen a znají tolik slov jako jednojazyčné děti.

Mýtus č. 2: Pokud se vaše dítě učí dva jazyky současně, bude zmatené.

Další starostí bilingvních rodičů je, že jejich děti nebudou vědět, že mluví dvěma jazyky, a skončí s jedním nepořádkem v hlavě – buď si jazyky úplně smíchají, nebo se nebudou moci rozhodnout, kterým jazykem s lidmi mluvit. 

Při pozorování bilingvních dětí bylo zjištěno, že žvatlání vícejazyčného kojence se lišilo v závislosti na tom, zda se stýkalo se svou anglicky mluvící matkou nebo francouzsky mluvícím otcem.

Starší děti také dokáží přiměřeně používat svůj jazyk – dokonce i s cizími lidmi, které právě potkaly. V experimentu byly bilingvní děti spárovány s dospělými, kteří mluvili pouze jedním z jazyků. Když konverzační partneři dětí jakýmkoliv způsobem naznačili, že nerozumí, a to i použitím velmi obecné výzvy jako „Co?“, dvou a tříleté bilingvní děti okamžitě přešly na jiný jazyk.

Život s ADHD
PODCAST: ADHD je zátěž pro dítě i školu. Učitelé tyto děti nepodporují

Často se uvádí, že bilingvní děti střídají dva nebo více jazyků v rámci jedné konverzace. Není to pravidlem, ale to neznamená, že když dítě o něco žádná a vysloví to v obou jazycích: „I want mléko ( já chci mléko)“ je problematické nebo vnímané kriticky. Zatímco v dřívějších dobách bylo přepínání jazyků vnímáno kriticky, nyní je obecně považováno za normální a přirozený produkt používání dvojjazyčných a vícejazyčných jazyků. Pokud pracujete pro mnohojazyčnou společnost, můžete se denně setkat s mícháním jazyků i u dospělých, aniž by byli považováni za zmatené, přemožené oběti svého jazykového vzdělávání.

„Míchání jazyků lze dokonce považovat za indikátor toho, že bilingvní děti jsou si skutečně velmi dobře vědomy gramatických pravidel v každém jazyce zvlášť. Je to vidět na tom, že děti ve výše zmíněných studiích neporušily žádné gramatické struktury ani jednoho jazyka, když mluvily smíšeně“ dodává psycholožka. 

Mýtus č. 3: Pokud má vaše dítě vývojové poruchy nebo poruchy učení, pak pro něj učení druhého jazyka všechno ještě ztíží.

Je přirozené, že se bojíte, že vaše děti zahltíte, pokud už ve škole mají problémy, ale to neznamená, že byste je měli podceňovat.

Výzkum Franka Genesee v roce 1976 ukázal, že studenti ve francouzsko-anglických imerzních programech, kteří byli ohroženi akademickými obtížemi, si nevedli o nic hůře ve srovnání s podobnými dětmi v programech pouze v angličtině. Naopak: Z programu měli prospěch tím, že měli vyšší úroveň francouzštiny a jejich výkonnostní úroveň poslechu s porozuměním a mluvení druhým jazykem byla dokonce srovnatelná s dětmi, které neměly žádné poruchy učení.

Bilingvní děti s vývojovými poruchami, jako je Downův syndrom nebo porucha autistického spektra, se také výrazně nelišily ve svých jazykových schopnostech od dětí se stejnými podmínkami, které se učily pouze jeden jazyk. To bylo prokázáno v několika studiích EK Birda a dalších z roku 2005 a mimo jiné C. Hambly a E. Fombonne v roce 2012.