Kolem těch minulých se vždy spustila lavina reakcí, pozitivních i negativních. Kritický byl především prezident Miloš Zeman, jemuž se nelíbilo zaměření služby vedené Michalem Koudelkou na ruské a čínské zpravodajské služby. I jim je tentokrát v dokumentu věnován prostor, ale daleko zajímavější jsou pasáže věnované ochraně ekonomických zájmů České republiky.

„Předchůdce BIS se jmenoval Úřad pro ochranu ústavy a demokracie a dodnes jsem přesvědčený, že tento název nejlépe vypovídal o našem poslání,“ píše v úvodu ředitel BIS plukovník Koudelka.

Pandemie

Pandemii covid-19 lze podle BIS označit „za dokonalou černou labuť zpravodajských operací“. Jak se píše v reportu, restriktivní opatření sice na jedné straně ztížila příjezdy a cestování agentů a důstojníků zpravodajských služeb cizí moci na našem území, ale současně výrazně zasáhla do zpravodajských operací BIS.

Zpráva hovoří o zformování tzv. anti-covid hnutí, jež se vymezuje nejen proti vládním opatřením, ale zpochybňuje i závažnost onemocnění covid-19 jako takového. Došlo v něm k propojení nespokojených občanů a představitelů české dezinformační scény, kteří se na organizaci některých akcí podíleli.

„Přestože dezinformace a konspirace v loňském roce zasáhly širší vrstvu obyvatelstva než obvykle, anti-covid hnutí se širokou veřejnost zmobilizovat nepodařilo. K minimalizaci jeho společenského vlivu přispěla mimo jiné vzájemná animozita představitelů hnutí vedoucí nejen k absenci jednotné organizace a vůdčího aktéra, ale i k dalšímu tříštění celé anti-covid scény,“ uvádějí zpravodajci.

V této souvislosti upozorňují i na ztíženou práci médií: „Seriózní žurnalistika na manipulaci obsahu a problematiku dezinformací kontinuálně upozorňuje, čímž tvoří logický cíl verbálních útoků a diskreditace ze strany tzv. alternativní mediální scény. Kontinuální dezinformační tlak také podporuje rezignaci části společnosti na funkčnost státu, což zvyšuje jeho zranitelnost vůči vlivovým operacím cizí moci.“

Pandemie naopak výrazně neovlivnila míru ohrožení ČR terorismem. „Umírněný charakter české muslimské komunity se potvrdil, až na malé výjimky, v zodpovědném přístupu oficiálních muslimských organizací k dodržování omezujících opatření nařízených státem,“ říká BIS.

Ekonomické zájmy

V souvislosti s přípravou tendru na výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech BIS zaznamenala např. snahu získávat interní informace z prostředí české státní správy a subjektů zapojených do přípravy projektu. „Byla evidentní snaha zakrýt původ informací objevujících se v médiích, k čemuž byly využívány zdánlivě nezávislé osoby,“ odhalili zpravodajci.

Aktuální naléhavost má pasáž o regulatorních a dohledových úřadech, zejména v oblasti energetiky, telekomunikací či zdravotnictví. „Regulované subjekty se pokoušely skrytě podsouvat pozměňovací návrhy v rámci legislativního procesu u některých důležitých právních norem s potenciálně významnými ekonomickými dopady pro český stát. Při tom se snažily zakrýt sebe jako skutečného původce návrhu a vytvořit tak zdání objektivity,“ říká BIS.

Vinu vidí v přesouvání odpovědnosti státní správy za zpracování klíčových dokumentů na regulované subjekty již na počátku: „Nadstandardní přístup vůči vybraným regulovaným subjektům vedl k poskytování řady dílčích vzájemných služeb a protislužeb, v jejichž rámci subjekty vstřícné ustoupit v některých regulatorních záležitostech získávaly výhody v jiných projednávaných věcech.“

Kartelové dohody mezi zájemci o zakázky byly uzavírány zejména u infrastrukturních staveb v oblasti dopravy. Jako jev s potenciálně značnými dopady na výslednou cenu soutěžených zakázek se nově ukázal střet zájmů u některých subjektů poskytujících poradenské a servisní služby veřejným zadavatelům.

Rusko

Vrběticím, které se staly číslem jedna v roce 2021, se BIS věnovala i loni. Šlo především o doplňování informací o subverzním útoku na areál, za kterým podle šetření bezpečnostních složek ČR stáli příslušníci zpravodajské služby Ruska. „Veškeré poznatky, které BIS v uplynulém období získala, je proto nutné zasadit do kontextu zjištění, že se ČR stala cílem útoku cizího státu,“ konstatuje zpráva. Podle civilní kontrarozvědky se loni zvyšoval ruský zájem o kontakty na české proruské a protisystémové entity a snaha o budování kontaktů v regionech v rámci vojensko-memoračních akcí. Rusko rovněž pokračovalo v aktivitách směřujících k poškozování ČR s využitím kybernetických nástrojů.

Zpráva se zmiňuje i o kauze ricin, v níž šlo o snahu zapojit tuzemské bezpečnostní složky do interního soupeření dvou zaměstnanců ruské diplomatické mise. „Přesto se BIS kloní k závěru, že tento incident byl alespoň v konečné fázi režírován ze strany zpravodajských služeb Ruské federace,“ míní Koudelkovi lidé.

Čína

BIS připomíná, že podle čínského zákona o národním zpravodajství je spolupráce s čínskými silovými složkami pro čínské subjekty i jednotlivce povinná a odmítnutí součinnosti s sebou nese vážné důsledky. „Z pohledu možných ekonomických škod a ztráty know-how jsou nejrizikovější čínské zpravodajské zájmy a aktivity v rámci českých akademických institucí,“ uvádí se v reportu.

V segmentu vlivových operací se čínský zájem a aktivita soustřeďovaly na přenesení viny za pandemii nemoci covid-19 na západní země a na narušení česko-tchajwanských vztahů. Čínské subjekty také pokračovaly v akvizicích zájmových českých společností a ve snahách o přenesení výroby do Číny nebo využívání metod reverzního inženýrství.

Kyberútoky

Mezi nejčastěji použité techniky patřil spear-phishing, který spočívá v zasílání e-mailů se škodlivou přílohou či odkazem za účelem počáteční nákazy zařízení adresáta. Loni došlo jak ke zneužití kompromitovaných českých e-mailových schránek, tak ke snaze zacílit útoky na české občany či státní instituce.

Extremismus

Reálný mobilizační potenciál i kompetence členů organizovaných extremistických skupin zůstávají malé a tyto subjekty víceméně stagnují. Obecně pak platí, že riziko představuje zejména možná  seberadikalizace některých jedinců, kteří díky své neprovázanosti s extremistickou scénou snáze unikají pozornosti bezpečnostních složek.

Stejně tak BIS nezaznamenala pobyt žádného z navrátilců z oblasti bojů, kde působí džihádistická uskupení, na území ČR. „Hlavní podmínkou pro eskalaci současného islamistického terorismu je akumulace nespokojenosti či frustrace v rozrůstajících se řadách psychicky zranitelnějších jedinců, kteří jsou snadným cílem ideologické manipulace,“ uvádí výroční zpráva BIS za loňský rok.