"Objevily se pobytové stopy přímo ve městě u Amerického mostu přes Ohři. Městem museli projít už mnohokrát, ale zatím se tu pobytové stopy neobjevily. Jinak populace bobrů je tu už od začátku století," uvedl.

Podle Brabce se bobři přímo ve městě pravděpodobně neusídlí, protože by tam neměli vhodné prostředí. Břehy jsou kanalizované a ruch města by bobry rušil. Na přítocích Ohře ale bobři žijí. "Když se naposledy sčítala populace bobrů v okolí Chebu, na Odravě, na Ohři na Plesenském potoce a dalších vodních tocích, tak se našlo asi sedm rodin. To už ale dnes určitě neplatí, bude jich víc. Odhadem to bude přes deset rodin, což by mohlo být padesát až sto jedinců," řekl Brabec.

Překousaná jabloň a nahlodaná olše se objevily na ostrově pod chebským hradem. Právě na podzim bobři nejčastěji stromy překusují, dochází jim totiž jiná strava a části stromů si ukládají na zimu do zásob pod vodou.

Bobr evropský na českém území prakticky vymizel hned dvakrát. "V první polovině 18. století téměř zmizeli a zůstali jen na středním Labi. Pak je Schwarzenbergové chovali v jižních Čechách zejména pro kožešinu, ale pak znovu zmizeli. Do naší přírody se pak vrátili zase v 80. letech 20. století a zejména v posledních 20 letech," dodal Brabec.