Mezi světovými týmy mají dlouhodobě významné postavení právě čeští vědci. Ti nyní dokončili vývoj nové generace protinádorových imunoterapeutik. Měla by pomoci tam, kde selhává chirurgická léčba, ozařování a chemoterapie a dochází 
k metastázám.

„Nové léčebné postupy jsou založeny na kombinaci chirurgického zásahu, radio-terapie nebo chemoterapie s imunoterapeutickým přístupem," vysvětluje Anna Fišerová z Mikrobiologického ústavu AV ČR. „Nicméně i tyto postupy zaznamenávají v klinických testech slabší účinnost, a proto jsme se v našem projektu zaměřili na látky, u kterých bylo experimentálně prokázáno, že efektivně přinášejí jak přirozenou, tak i adaptivní imunitu," doplňuje Miroslav Ledvina z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

PROPOJIT VÝZKUM
 S PRAXÍ

Na projekt poskytla grant ve výši 17,5 milionu korun Technologická agentura ČR, která v tomto případě podpořila vědce Mikrobiologického ústavu AV, kteří spolu s firmou Apigenex na nové metodě léčby pracují.

„Vývoj nových léčiv bohužel patří v celém výzkumu k těm časově nejnáročnějším. I přesto se v uplynulých třech letech podařilo dosáhnout významných úspěchů, jako je dokončení první fáze vývoje v laboratorních podmínkách," říká Petr Očko, předseda Technologické agentury ČR.

Zatímco finance 
z ministerstva školství nebo zdravotnictví jdou spíše na základní výzkum, tato agentura podporuje především aplikovaný výzkum v předklinických fázích, kde je již velká šance využití v praxi. Financování další etapy, tedy klinických studií není podle odborníků jednoduché a je záležitostí hlavně soukromých investic, zde tedy především farmaceutických firem.
„V našich programech se snažíme překonávat bariéru, která existuje ve spolupráci mezi výzkumem a firmami. Chceme, aby se výzkum z výzkumných organizací, kam se v posledních letech hodně investovalo, dostával do praxe, a to ideálně do praxe, která bude realizována primárně v Česku," dodává Očko.

Podíl imunofarmak na trhu s léčivy zaznamenává v posledních letech výrazný nárůst. „Projekt zatím dospěl do fáze patentování syntetického postupu přípravy cílových látek a v současné době je ve fázi získávání dalších financí od farmaceutických firem tak, aby mohla začít fáze klinických zkoušek," vysvětluje Ladislav Drož ze společnosti Apigenex.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Počet nemocných v ČR.Zdroj: Deník

ZDENA KOLÁŘOVÁ