Jedním z organismů nebezpečných pro zemědělské plodiny včetně brambor je háďátko kolumbijské. Hlízy brambor, které napadá, zhnědnou, a proto je zákazníci odmítají kupovat. Výskyt škůdce vede také k nižším výnosům při pěstování. Právě háďátko v sadbě brambor dovážených z Německa a Nizozemska právě zachytili inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Podle odborníků by však českým bramborám nebezpečí hrozit nemělo.

Výskyt háďátka kolumbijského v odebraných vzorcích prokázaly laboratorní analýzy v Národní referenční laboratoři ÚKZÚZ v Olomouci. „V České republice jde o první záchyt tohoto škůdce,“ uvedla mluvčí ústavu Ivana Kršková.

Hádě střevní vyfocené v laboratorních podmínkách.
Nepřítel dovezený z dovolené: Hádě střevní se umí do těla člověka provrtat kůží

Protože se podle klasifikace Evropské unie jedná o škodlivý organismus, je jeho dovoz zakázán. „Díky včasnému zjištění výskytu háďátka nebyly napadené partie sadbových brambor vysázeny na zemědělské pozemky a nedošlo k potencionálnímu šíření tohoto nebezpečného škůdce,“ zdůraznila Kršková. Inspektoři o záchytech háďátka okamžitě informovali ostatní členské země EU i Evropskou komisi.

Pečlivé kontroly

Čeští pěstitelé brambor přístup inspektorů chválí. „Kontrola státu je v téhle problematice poměrně přísná, takže je dobře, že ty zásilky byly včas odhaleny,“ ocenil předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček. V obdobných případech se podle něj nebezpečné dodávky vracejí dodavatelům, a v Česku proto nemohou škodit.

Kontrolám sadby brambor ostatně podléhají i čeští bramboráři. „Domácí pěstitelé sadby brambor, kteří pěstují sadbu na množitelských plochách, jsou povinni odebírat vzorky a dávat je před výsadbou k rozboru,“ vysvětlil Králíček. Největší nebezpečí pro brambory kromě háďátka podle něj dále znamenají bakteriální kroužkovitost brambor anebo hnědá hniloba.

Škody kvůli mrazům jsou jen malé

Králíček očekává, že letošní sklizeň brambor nedopadne špatně. Příliš negativně by se tak na ní nemělo podepsat ani jarní mrazivé počasí. Kupříkladu hlavní bramborářské oblasti na Vysočině se mrazy nedotkly vůbec, neboť tam v té době brambory ještě ani nevzešly. Menší potíže zaznamenali pěstitelé raných brambor na jihu Moravy.

Majka obecná a majka fialová patří mezi nejznámější druhy majek u nás. Vyznačují se výrazně velkým zadečkem zčásti překrytým zkrácenými krovkami. Dospělá majka dosahuje velikosti 10-40 mm. Samičky bývají větší než samečci a zadeček mají buclatější.
Česko děsí jedovatý brouk. Pozor by si měli dávat především alergici

Horší to měli jejich kolegové v Polabí. Tam se mrazy místy podepsaly zhruba na třetině porostů, jinde dokonce na všech. „Zanedbatelné škody měli tam, kde je měli kryté takzvanou netkanou textilií,“ poznamenal Králíček. Přesto ani poškození brambor mrazem nepovažuje za tragédii, obvykle se pouze o pár týdnů posune jejich sklizeň.

Co se týká hlavní bramborářské oblasti na Vysočině, nechce šéf českých bramborářů zatím předjímat. „Nicméně podmínky pro růst byly v minulých týdnech vzhledem k dostatku vláhy poměrně dobré a jsou takové i dnes. Dá se proto předpokládat, že sklizeň bude minimálně na průměrné úrovni,“ dodal Králíček.