"Tento prostor byl naposledy přístupný za první republiky, a to vždy, pokud v něm zrovna necvičila armáda. Nebyly s tím tenkrát žádné problémy, a to hlavně proto, že z něj lidé nedělali skladiště odpadků, proto bych si přála, aby tomu tak bylo i dnes," řekla Parkanová. Dodala, že otevření újezdu nemá žádnou souvislost s plánovaným umístěním amerického radaru na území Brd. "Bude-li radar, nebude-li radar, stezky zůstanou otevřené," řekla ministryně.

Většina obcí v sousedství újezdu zpřístupnění okrajových částí vítá. Některé se ale obávají přílivu turistů, což by mohlo mít negativní dopad na tamní přírodu, hlavním tématem diskuse však pro většinu obyvatel zůstává radar, o jehož umístění v rámci protiraketové ochrany požádaly Spojené státy. Na zdi zříceniny hradu Valdek, kam se Parkanová po slavnostním otevření újezdu spolu s prvními turisty vydala, někdo pověsil velký transparent s nápisem proti umístění americké radarové základny.

Zpřístupněno dnes bylo celkem 37 čtverečních kilometrů v úsecích Strašice - Dolní Kvaň, Ohrazenice - Krejčovka - Valdek - Neřežín, Obecnice - Bohutín, Láz - Nepomuk, Číčov - Vísky, Pančava - Skořice a Dobřív - Skořice. V újezdu jsou čtyři trasy pro pěší turistiku o délce 27 kilometrů a tři cyklotrasy v délce 18 kilometrů. O značení tras se postaral Klub českých turistů.

Návštěvníci mají možnost vidět kromě zachovalé přírody také několik historických a vojenských zajímavostí. Ve zpřístupněných oblastech leží vedle zříceniny hradu Valdek také lovecký zámeček nebo vojenská pevnost Jordán, která byla postavená jako cvičný objekt před druhou světovou válkou. Více než dva metry široká pevnost je dnes v majetku státu a armáda ji už nevyužívá.

Všechna místa jsou podle armády bezpečná a byla pyrotechnicky vyčištěna, přesto by však návštěvníci měli dodržovat pravidla, která jsou napsána na informačních tabulích u vstupů na jednotlivé trasy. Do vojenského prostoru platí zákaz vjezdu pro motoristy. Picek upozornil na to, že stezky bude kontrolovat vojenská policie a všem hříšníkům hrozí pokuta v řádu několika tisíců korun. Pokud budou návštěvníci vojenského újezdu dodržovat všechna pravidla a také pořádek, bude armáda podle Parkanové uvažovat o zpřístupnění dalších částí.

Vojenský újezd Brdy je druhým největším českým vojenským újezdem. Rozkládá se v západní části okresu Příbram a má více než 26.000 hektarů. Z toho je 90 procent lesů, zbytek využívá armáda. Vojenský prostor tam vznikl kolem roku 1927 a zaniklo kvůli tomu několik obcí. Na jeho ploše je tanková, dělostřelecká, protitanková, letecká a pěchotní střelnice.