Nejjednodušší pro obě strany je situace, kdy si student u jednoho zaměstnavatele nevydělá více než deset tisíc korun měsíčně. „V takovém případě totiž nevzniká povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění," popisuje Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision. Při krátkodobé brigádě s měsíční mzdou do 10 tisíc korun je nejvýhodnější uzavřít dohodu o provedení práce (DPP). Ta musí být uzavřena písemně a ještě před nástupem do práce by měl brigádník podepsat růžové prohlášení k dani. V opačném případě totiž dostane méně peněz, protože za něj zaměstnavatel odvede daň z příjmu (15 procent). Dohoda o provedení práce je omezena 300 hodinami za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele.

VÍCE PENĚZ S ODVODY

Pokud však jde například o celoroční brigádu u jednoho zaměstnavatele, která vyžaduje odpracovat víc než 300 hodin ročně, je třeba uzavřít dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Potom je ale nutné počítat s odvody na pojistné. „Dohody o pracovní činnosti sice nejsou omezeny počtem hodin, ale odvádí se z nich sociální a zdravotní pojištění. S vyšším výdělkem tak roste i daňové zatížení. Studentovi už se z hrubé mzdy odečítá zdravotní a sociální pojištění i daň z příjmu zmírněná slevou na studenta o 335 korun a na poplatníka o 2070 korun," říká Štarmanová.

Studenti, kteří během července nebo srpna pracují současně pro dva zaměstnavatele a jejich měsíční odměna je u obou zaměstnavatelů vyšší než 10 tisíc Kč, rovněž musejí podat za rok 2017 daňové přiznání. A to i v situaci, že v ostatních měsících roku neměli žádné zdanitelné příjmy. „Roční daňová povinnost bude ale z důvodu uplatnění slevy na poplatníka a slevy na studenta zpravidla nulová a měsíční zálohy získají studenti zpět," říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

PROBLÉM NA ÚŘADECH

Novinkou letošního roku jsou přísnější možnosti brigády pro lidi, kteří jsou v evidenci úřadu práce. Co nevidět vstoupí v platnost novela zákona o zaměstnanosti, která zakáže nezaměstnaným si přivydělávat pomocí DPP. Doteď si mohli vydělat až polovinu minimální mzdy, tedy 5500 korun měsíčně. Nově si mohou přivydělat jen formou DPČ, z té se však odvádí pojištění.