Účastníci si v rámci DofE, jak se zkráceně programu říká, vybírali z tří úrovní aktivit od půlroční bronzové až po trojnásobně dlouhou zlatou. Odznak a certifikát za splnění konkrétní je mezinárodně platným důkazem toho, že na sobě oceněný dokáže pracovat, je ochoten se rozvíjet a zvládá si organizovat svůj volný čas.

To potvrdila i studie realizovaná univerzitou v britském Northamptonu. Čtyři pětiny účastníků v ní uvedly, že program u nich rozvinul samostatnost. Většina absolventů se také umí efektivněji rozhodovat v náročných situacích.

Jednou z úspěšných absolventek se stala i Monika Motanová z Ostravy. „Kdybych se mohla zpětně rozhodnout, zahájila bych DofE už na nižší úrovni, protože čím déle člověk v DofE je, tím více zážitků nasbírá,“ řekla. Kamarádka jí doporučila jazykový pobyt na Vídeňské univerzitě, a tak se v létě vydala do Rakouska, aby si zlepšila němčinu na úroveň B2. A při závěrečných zkouškách obstála.

Ceněná položka v profesním životopisu

Jedním z hlavních principů programu je široká dostupnost pro kohokoli mezi 14 a 24 lety bez ohledu na jeho fyzické kondici nebo prostředí, z něhož pochází. „Každý si stanovuje své cíle individuálně, a to na základě svých možností. V tom spočívá unikátnost DofE,“ uvedl šéf programu v Česku Tomáš Vokáč.

Certifikát je tak zajímavou položkou životopisu, která studentům často otevírá dveře na české i na zahraniční univerzity. Hodnotu dovedností, které absolventi tohoto programu získají, si začínají uvědomovat i české firmy – certifikát uznává v rámci náborů nových zaměstnanců například společnost Innogy nebo České radiokomunikace.

Program pro osm milionů mladých lidí

Zakladatelem vzdělávacího programu se v roce 1956 stal princ Philip, vévoda z Edinburghu. Chtěl u mladých lidí rozvíjet všestrannost a podpořit je v jejich mimoškolních aktivitách. Z Velké Británie se rozšířil do celého světa a aktuálně má své zastoupení ve 130 státech a osm milionů absolventů. Do České republiky ho v devadesátých letech přivedla někdejší golfová šampionka Luisa Abrahamsová. Záštitu nad programem po svém otci převzal britský princ Edward.

Účast na programu DofE nabízí 180 českých škol, dále dětské domovy nebo střediska volného času. Nově také existuje možnost zapojit se do programu on-line. Některou z úrovní si aktuálně plní více než 3500 studentů, do konce příštího roku by to mělo být více než dvojnásobek.