ČTK o tom informoval mluvčí ministerstva vnitra Pavel Novák. Dosavadní průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou. V souvislosti s přechodem na nový typ průkazů ministerstvo plánuje odstávku systému pro jejich vydávání od 27. prosince do konce roku.

Elektronické občanské průkazy mají být oproti dosavadním doplněny o čipovou kartu, na které budou skryty údaje usnadňující jednání s úřady.
Současné typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji budou vydávány, pokud o ně bude požádáno do 30. listopadu na úřadu mimo místo trvalého pobytu, respektive do 14. prosince, pokud bude žádost podána na úřadu v místě trvalého bydliště. Od 15. do 30. prosince lze vydat průkaz s dobou platnosti pouze na měsíc, u kterého není poplatek.

Kvůli technickým úpravám systému nebude možné žádat, ale ani vyzvednout od 27. do 30. prosince ani pas s biometrickými prvky, takzvaný e-pas. Požádat o něj bude možné do 16. prosince, pokud bude žádost podána v zahraničí na zastupitelském úřadě. Při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností je lhůta o tři dny delší. Žádat ani vyzvedávat si e-pas nebude možné kvůli odstávce systému také 18. listopadu.