Tak jako železobetonový skelet v ulici 28. října, Ostravica-Textilia nebo budova bývalých jatek, i ropné laguny po chemičce Ostramo jsou dlouholetým problémem Ostravy.

Ačkoliv se obyvatelé moravskoslezské metropole na začátku roku radovali, že kaly budou do tří let odtěženy, ostravští aktivisté tvrdí, že tomu tak být nemusí. Obávají se totiž spojitosti mezi společností AVE CZ a firmou Geosan Group, která už v minulosti měla odtěžení lagun na starosti. Část odtěžených kalů ale tehdy skončila ve Vratimově, který se s nimi potýká dodnes.

Podle Jana Nezhyby ze sdružení Arnika má ropné laguny pro pražskou firmu AVE CZ likvidovat Geosan Group.

„Našli jsme také dokument, který naše podezření může potvrzovat. Jedná se o oznámení o zahájení takzvaného zjišťovacího řízení, které na ministerstvo životního prostředí podala přímo firma Geosan Group," uvedl Jan Nezhyba. Doplnil, že hlavním cílem aktivistů je dosáhnout toho, aby došlo k posouzení vlivu záměru na životní prostředí, tedy řízení EIA. Podle právníka a zástupce sdružení Čisté nebe Jiřího Klegy, který se problematikou lagun zabývá už několik let, k tomuto řízení nemusí dojít.

„Podle našeho názoru by k němu ale dojít mělo. Naše připomínky tedy směřují zatím k tomu, aby bylo toto řízení zahájeno," řekl pro Deník Jiří Klega.

Doplnil, že záměr zakázky je nedostatečně dopracován.

„Podle nás není stoprocentně zajištěno cílové zlikvidování odtěžených nebezpečných odpadů. Jedna ze smluv totiž obsahuje větu, která říká, že společnost AVE CZ dostane zaplaceno až poté, co předloží dokumenty o tom, že odpady byly buďto zlikvidovány, nebo jinak využity. Samotné toto ustanovení je velmi rizikové a velmi nejasné. Co to je ono jiné využití? Je to opět nějaké odložení na nějaké místo s tím, že v budoucnu se to někdy nějakým způsobem zlikviduje společností, která mezitím zase spadne do konkurzu?" uvedl právník Klega.

Diamo Geosan odmítá

Mluvčí společnosti AVE CZ Jana Vondráková novináře odkázala pouze na připravenou tiskovou zprávu z ledna letošního roku, kde o spojitosti s Geosanem není ani zmínky. Podrobnější informace poskytla zástupkyně státního podniku Diamo, který má sanaci lagun na starosti, Jana Dronská.

„Společnost AVE CZ uzavřela s firmou Geosan Group příkazní smlouvu. Z té vyplývá pro Geosan Group povinnost pouze zajistit všechna nutná legislativní povolení pro tuto zakázku, což urychlí zahájení prací," uvedla Jana Dronská s tím, že pokud by ale AVE CZ jako subdodavatele odstranění kalů navrhla firmu Geosan, podnik Diamo by to podle Dronské vetoval.