Se zavedením školného původně počítala Nečasova vláda, poté od něj ustoupila. Nový kabinet garantuje bezplatné vzdělávání na veřejných a státních vysokých školách.

„Podle ekonomických možností státu se zasadíme o zvyšování mezd zaměstnanců ve školství včetně nepedagogických pracovníků," stojí ve smlouvě. Počítá se také s kariérním řádem učitelů. Kromě vzdělání pedagogů by se mělo zlepšit i vybavení škol, a to hlavně díky dotacím z EU.

Evropské peníze chce budoucí kabinet využít i na vybudování nových školek a jeslí. „Poslední rok předškolního vzdělávání zavedeme v zásadě jako povinný," uvádí materiál. Zasadit se chtějí strany také o vznik firemních školek. Cenově dostupné mají zůstat školní obědy a družina.

Ve vzdělávání se mají podpořit přírodovědné a technické obory, výuka jazyků, etická výchova a vzdělávání k aktivnímu občanství.

V oblasti vědy mají dostat přednost obory, v nichž je možné rychlé využití v praxi, jako biotechnologie, nanotechnologie, biochemie, medicína, informatika nebo strojírenství. Ve společenskovědních disciplínách to má být bádání zaměřené na kulturu a historii České republiky a tendencí v české společnosti.

„Je to v duchu těch nejbanálnějších frází o vzdělávání," reagoval na materiál Tomáš Feřtek ze spolku EDUin zabývající se vzděláváním. Kromě toho, že vzdělání opět nepatří mezi priority, kritizoval i to, že materiál neuvádí, jak dosáhnout slibovaných výsledků. Například u zvýšení platů učitelů není řečeno, na základě čeho by se měl kantorům zvedat plat. Jediná nová věc je prý takzvané duální vzdělávání, které počítá s praxí učňů v podnicích. To ale Feřtek označil za podlehnutí lobby velkých firem.