Právě výměna bytu je jednou z variant, kterou nabízejí nájemníkům ze všeho nejdříve. Radnice se snaží vyjít vstříc „Je to logické. Senior, který nyní bydlí ve stometrovém bytě, platil před spuštěním deregulace nájemné 3700 korun. Po deregulaci by ho stejný byt v závislosti na lokalitě stál od sedmi do dvanácti tisíc. Přestěhováním do třicetimetrového bytu bude platit i v nejdražších lokalitách stejně jako před deregulací,“ odůvodnil rozhodnutí radní pro bytovou politiku Jiří Janeček (ODS).

Až na pár výjimek nabízejí pomoc při výměně bytu téměř všechny radnice, a to většinou i pokud se jedná o nájemníka v bytě soukromého vlastníka. „Původně jsme je chtěli nabízet pouze našim nájemníkům, ale zůstávaly prázdné, takže budou k dispozici ostatním,“ uvedla místostarostka Prahy 2 Eva Paulová (ODS). Magistrát spustil před měsícem do zkušebního provozu registr bytů vhodných k výměně. Funguje zatím pouze na magistrátu, kam musí zájemce osobně přijít nebo poslat žádost, kde uvede, jaký byt má nyní v nájmu a jaký by potřeboval pronajmout. Odpovědný úředník pak vyhledá vhodnou protinabídku.

„V bývalých penzionech pro seniory, ze kterých jsou už byty na ústupové bydlení, máme momentálně padesát volných míst,“ podotkl Janeček. Pokud i po přechodu do menšího bytu bude pro člověka nájemné příliš vysoké, mohou mu radnice nabídnout příspěvek na bydlení. Ten vyřizují úřady městských částí.

„Žadatel musí prokázat výši nájemného, své vlastní příjmy a příjmy celé domácnosti,“ popsala podmínky k získání příspěvku ředitelka sociálního odboru magistrátu Ilona Matulová. Městské části Praha 1, 2 a 10 vyčlenily ze svého rozpočtu peníze, které budou přidělovat těm nájemníkům, kterým nebude stačit ani výměna bytu, ani příspěvek na bydlení. „K jeho získání je třeba prokázat, že nájemník není dlužník a že získal příspěvek na bydlení. To je pro nás totiž signál, že je ve finanční nouzi. Pak má nárok na 400 korun měsíčně, které se vyplácí zpětně jednou za půl roku,“ uvedl místostarosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (ODS).

 

Jak správně žádat o pomoc? Připravili jsme pro vás jednoduchý manuál, co dělat, když potřebujete pomoci.

Jak vyřídit příspěvek na bydlení

Žadatel musí přijít na odbor sociální péče úřadu. Musí doložit nájemní smlouvu, doklady o příjmech, jako je například potvrzení výše důchodu, výplaty, podpory v nezaměstnanosti. Pokud žije v jedné domácnosti více lidí, příjmy se sčítají. Pracovníci odboru pak rozhodnou o přidělení dávky.

Chci od radnice vyměnit svůj byt za menší

Pokud jde o nájemce bytu magistrátu, tak musí přijít na bytový odbor a tam oznámit, že chce byt vyměnit. Když je vlastníkem městská část, musí se dostavit na bytový odbor městské části a tam oznámit, že potřebuje menší byt. V případě, že žadatel bydlí u soukromé osoby, měl by písemně požádat radnici o pomoc při řešení situace. Ve všech třech případech bude muset prokázat, že nemá dost vysoké příjmy, aby mohl nájemné platit, a nevlastní jinou nemovitost.

Potřebuji si vyřídit doplatek z peněz radnice

Žadatel musí přijít na odbor majetku s dvěma doklady. Prvním je potvrzení, že pobírá dávku na bydlení státní sociální podpory, druhým je prohlášení vlastníka bytu, že nájemník není dlužníkem. Na odboru se vyhotoví žádost, kterou posoudí rada a zastupitelstvo. Peníze budou lidem vyplaceny zpětně za půl roku. Měsíční nárok v Praze 10 je čtři sta korun, Praha 2 o jeho výši ještě rozhodne. Praha 1 bude pravidla teprve schvalovat.