Až deset let vězení hrozí bývalému starostovi Žichovic na Sušicku Jiřímu Hejpetrovi (56), který ve čtvrtek stanul před klatovským soudem. Obžaloba ho viní ze zneužití pravomoci úřední osoby, čehož se měl dopustit tím, že bez vědomí zastupitelů převedl část bývalého zámku, jež patřila obci, na dva podnikatele. Hejpetr, který stál v čele Žichovic šest let, se hájí tím, že jen podepsal dokument, který mu předložil právník obce, a že jde o mstu ze strany jeho konkurentů, mimo jiné za to, že zdražil nájemné v obecních bytech.

Škoda přes půl milionu

„Jako starosta obce Žichovice, volený funkcionář samosprávy, úmyslně podepsal dne 22. 6. 2007 v advokátní kanceláři v Horažďovicích „Souhlasné prohlášení“ za obec s P. S. a P. P., ve kterém činí nesporným, že veškeré budovy a stavby na stavební parcele 1/3 v katastrálním území Žichovice patří do výhradního vlastnictví P. S. a P. P., každý ideální polovinou,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Libuše Jakubcová, podle níž Hejpetr tak učinil bez vědomí a souhlasu zastupitelstva obce a svým neoprávněným rozhodnutím tak jako starosta opatřil jinému prospěch ve výši téměř 634 tisíc korun.

Věřil jsem právníkovi

„Tehdy jsem byl na obecním úřadě a volal mi právník, který obec zastupoval v majetkoprávních záležitostech, abych za ním přijel do Horažďovic, že tam má jednání s pány P. S. a P. P. Tak jsem za ním jel a on mi předložil zmíněné prohlášení. Neřekl mi, že bych to měl předložit zastupitelstvu. Důvěřoval jsem mu, tak jsem to podepsal,“ vypověděl u soudu Hejpetr a dodal, že dnes už si je vědom toho, že udělal chybu, když dokument podepsal. Zároveň se ale hájil tím, že vše je jen pomsta za kroky, které činil ve funkci starosty. „Důvodem trestního oznámení zřejmě bylo, že jsem zvýšil nájemné v obecních bytech, a to podle vyhlášky, a chtěl jsem více zaměstnat pracovnici knihovny, která je ženou muže, jenž podal trestní oznámení,“ řekl u soudu Hejpetr, který byl ze své funkce odvolán zastupiteli na podzim roku 2009. „To byl tehdy doslova puč,“ uvedl.

Jde o bývalý zámek

Předmětem obžaloby je část bývalého zámku, který byl po válce zkonfiskován a lidový soud ho převedl na klatovskou mlékárnu. Po roce 1989 byl vydražen, část ale stále patřila obci. Jsou tu však nevyjasněné majetkové záležitosti, které dodnes řeší v civilním řízení klatovský soud.

Líčení bylo odročeno na konec července, kdy budou vyslechnuti další svědci.