„Komise došla k závěru, že na řadě míst mají zkoumané texty charakter nápodoby cizího díla bez dostatečné identifikace zdroje, ze kterého bylo přejímáno. To naplňuje znaky plagiátorství v širším smyslu slova,“ uvedla celouniverzitní komise ve svém stanovisku. Podle ní tak Kovář porušil obecně platné principy etiky vědecké práce, které určuje etický kodex UK.

Etická komise Filozofické fakulty UK minulý týden uvedla, že Kovář opisoval rozsáhlé pasáže textů v knihách i studiích, které vznikaly v letech 1998 až 2018. Způsob, jakým Kovář své publikace připravoval, označila za nepřijatelný a neomluvitelný.

Kauza vyvolala ještě před rozhodnutím fakultní komise odbornou při o tom, jak posuzovat případné plagiáty. Dva významní čeští historici, Robert Kvaček a Jaroslav Pánek, totiž na žádost rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy vypracovali posudky, podle kterých se Kovář plagiátorství nedopustil.

Připustili nicméně, že mohl výrazněji formulovat vazbu svého textu na anglickou literaturu. Proti jejich vyjádření se ohradilo několik desítek jiných historiků. V prohlášení uvedli, že bez ohledu na výsledné posouzení případu může takový postoj ohrozit principy české historické vědy, protože vyvrací nutnost dodržování základních pravidel vědecké práce.

O své tituly nepřijde

Bývalý prorektor podle zástupců komise získal neoprávněně své tituly docenta a profesora, a jejich udělení by se dalo napadnout. Prorektor UK a právník Aleš Gerloch však možnost odejmutí titulů Kovářovi vyloučil, protože to zákon neumožňuje.

Titul docenta může podle novely vysokoškolského zákona z roku 2016 odebrat rektor pouze do pěti let od jeho udělení. Vzhledem k tomu, že se Kovář stal docentem v roce 2002, je tato pětiletá lhůta již promlčena.

U titulu profesora, kterým je Kovář od roku 2013, zákon s možností jeho odebrání ani nepočítá a není tak jasné, jak by se v takovém případě mělo postupovat. Iniciovat jeho odebrání přitom nemůže ani prezident, který profesory jmenuje, protože mu k tomu chybí zákonné pravomoci.

„Musel by se stanovit nějaký režim na úrovni prezidenta, ta možnost nebyla zakotvena v zákoně. Za dané situace - pokud se nepletu - tak pokud jde o profesory, tak s tím nejde udělat nic,“ řekl Gerloch.