Symbolicky nedlouho před osmdesátým výročí úspěšné vojenské operace parašutistického výsadku Anthropoid, jejíž výsledkem byla smrt zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. František Moravec je považován za strůjce tohoto plánu.

Na náhrobku místa jeho posledního odpočinku bude vytesáno: Nikdy nesmíme vzdát spravedlivý boj pouze proto, že se situace zdá beznadějná – žádná moc na světě nemůže navždy zotročit lidského ducha.

Fronta před obchodem s potravinami v roce 1917 ve Švédsku. Hlad zachvátil v důsledku válečných událostí celou Evropu
Horor v Prostějově: Hlad přiživil fámy, davovou psychózu. Přišla střelba do lidí

Ostatky brigádního generála do Česka přivezla ministryně obrany Jana Černochová z USA. Na čáslavském vojenském letišti přistál armádní speciál krátce před 10. hodinou. Přímo na letišti následovala smuteční repatriace za účasti významných představitelů státu a rodiny Františka Moravce.

Vyzvednutí ostatků ve Washingtonu, kde byl František Moravec pochován, zařídila jeho rodina. Nejvíce aktivní byla v celé záležitosti generálova vnučka Anita Moravec Gard, která do Čech přiletěla spolu s Černochovou. Právě ona převzala v roce 2019 čestné občanství in memoriam, které Čáslav svému významnému rodákovi udělilo.

Návrat do rodného města 

Několik let pak město jednalo s rodinou o splnění přání Františka Moravce, aby po smrti spočinul v rodném městě. „Můj dědeček zastával myšlenku, že lidé chtějí a mají právo žít ve svobodě. Nyní přichází jako svobodný do svobodné České republiky. Byl by velmi potěšen, že dnes, padesát šest let po jeho smrti, si připomínáme, že musíme bránit naši zemi a naši svobodu. A musíme také pomáhat ostatním, kteří brání svou zemi a svou svobodu,“ řekla Anita Moravec Gard.

Jiří z Poděbrad na obraze Alfonse Muchy z cyklu Slovanská epopej. Děj obrazu vyjadřuje dramatickou scénu setkání krále Jiřího s papežským legátem v roce 1462 v Králově dvoře na Starém Městě pražském, na společném sjezdu kališníků a katolíků
Neústupný Jiří z Poděbrad: naštval papeže, vyhlásil válku Zelenohorské jednotě

Po smuteční repatriaci byly Moravcovy ostatky převezeny do čáslavského kolumbária za doprovodu čestné stráže a slavnostních salv. „František Moravec byl velmi silná osobnost, která se nepochybně řídila myšlenkou, narazíš-li na zlo, vystup z řady, zlo definuj a bojuj s ním. Jak snadné, ale jak málo lidí se tím ve skutečnosti řídí,“ uvedl starosta Čáslavi Vlastislav Málek s tím, že vnímá symbolicky, že se převoz uskutečnil právě v této době.

„Z důvodu covidové pandemie byla repatriace ostatků pana generála několikrát odsunuta. Dochází k ní v době, kdy čelíme mnoha otázkám o pravé podstatě vlastenectví, odhodlání a partnerství,“ dodal Málek.