Jediným řešením, jak tyto nezodpovědné lidi dostat ze silnic, je zabavit jim auto. Má to ale svá negativa – policisté nemohou vozidlo zabavit tak jednoduše, jako udělují pokuty. Aby auto sebrali, musí mít důvodné podezření, že by se řidič vyhýbal přestupkovému řízení nebo že by auto dále používal k překračování zákona. O tom, jestli se majiteli auto vrátí nebo propadne státu, rozhoduje až soud.

„I při ukládání tohoto druhu sankce musí soud respektovat obecné zásady pro ukládání trestu, zejména tedy musí posuzovat přiměřenost této sankce, musí přihlédnout 
k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele 
a k jeho dosavadnímu způsobu života. Přihlíží se také 
k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele," vysvětluje mluvčí ministerstva spravedlnosti Kateřina Hrochová. Má to ještě jednu podmínku – auto může připadnout státu jen tehdy, když ho má neukázněný řidič napsané na sebe.

Soudní praxe

Doposud se soudci shodovali většinou na tom, že viníkovi stačí jiný trest. S přibývajícími tragickými nehodami však o propadnutí osobních aut ve prospěch státu rozhodují častěji. Celkem loni české soudy o propadnutí věci státu rozhodly ve 4034 případech, přehled zabavených věcí ale neexistuje. Odhadem mohly být zabaveny desítky vozidel.

„Můj názor je, že s ohledem na přiměřenost trestních sankcí se v minulosti tento trest ve vztahu k motorovým vozidlům příliš neukládal, protože šlo v porovnání k příjmům obyvatel o vysoce hodnotné věci. Dnes už taková situace není," vysvětluje předseda Krajského soudu v Plzni Miloslav Sedláček. Plzeňský kraj je jedním z míst, kde dnes auta zabavují častěji.

Oproti tomu policisté v Olomouckém kraji sahají k takovému řešení jen zřídka. „Uplatňuje se hlavně v případech, kdy řidič takovým vozidlem soustavně maří úřední rozhodnutí a páchá trestnou činnost," uvedla krajská policejní mluvčí Marta Vlachová. Tento rok tak o auto přišel například řidič, kterého policisté chytili čtyřikrát během dvou měsíců za volantem, přestože měl zákaz řízení.

Jak stát s propadlými vozidly zachází?

„V případě, že by za opakované porušování silničních pravidel bylo rozhodnuto o propadnutí vozidla, 
s tímto majetkem příslušně hospodaří krajské ředitelství policie, v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, který 
o propadnutí rozhodl," vysvětlil mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Robert Hurt.

Některá auta, zejména ta rychlá, policie používá pro vlastní účely. Využívá i další věci pocházející z trestné činnosti, jako jsou telefony nebo počítače. Se získanými věcmi může policie ale nakládat i jinak, například je může prodat.
Když jde o auto, 
tak to zabírá

Čím častěji budou auta propadávat státu, tím víc se dá předpokládat, že se řidiči polepší. Když jde o auto, tak se totiž řada lidí zamyslí. Dokládá to také menší počet exekucí vedených kvůli nezaplaceným alimentům. Od loňského roku, kdy za neplacení výživného hrozí ztráta řidičského průkazu, klesl počet vymáhaných dluhů až o 20 procent. Exekutoři tohoto práva využili už ve více než 2200 případech. Pozastavit řidičské oprávnění kvůli neplacení alimentů nelze jen motoristům, kteří ho potřebují pro práci.