Bývalý ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR je také známou osobností veřejného života a popularizátorem vědy. Vyjadřuje se k aktuálním otázkám současnosti, v posledních měsících aktivně komentuje průběh a dopad koronavirové pandemie.

„Více než 30 let přednáším imunologii vysokoškolským studentům a popularizuji ji široké veřejnosti, a tak musím mít i široky přehled o tomto mimořádně zajímavém a vědecky i medicínsky důležitém oboru. Právě na této epidemii se dá krásně demonstrovat spousta základních imunologických poznatků a problémů,“ sdělil profesor Hořejší našemu listu.

Molekulární imunolog Václav Hořejší
Václav Hořejší: K honu na Zemana se nepřipojuji, nejlepší je ho ignorovat

A jak popisuje svoje vědecké zaměření? „Mým oborem je molekulární imunologie, konkrétně výzkum toho, jak fungují různé povrchové molekuly buněk imunitního systému. Takže my pracujeme v laboratoři s různými buňkami a biologicky významnými molekulami, ale nikoli s pacienty.“ 

Konkrétně se od 80. let minulého století věnuje identifikaci a molekulární charakterizaci nových povrchových molekul bílých krvinek. Jím vedený kolektiv jako první na světě objevil řadu takovýchto funkčně významných proteinů a jejich komplexů.

Jeden z nejcitovanějších vědců

Tyto výsledky přispěly k lepšímu pochopení mechanismů fungování imunitního systému na molekulární úrovni a dosáhly velkého mezinárodního ohlasu. Vedlejšími produkty zmíněného základního výzkumu je velké množství produktů, které komerčně využívají zahraniční biotechnologické firmy pro výzkumné a diagnostické účely.

Profesor Hořejší je v zahraničí jedním z nejcitovanějších českých vědců a nejuznávanějším badatelem ve svém  oboru. Publikoval mnoho významných prací, často v nejprestižnějších odborných časopisech.

Lída Rakušanová
Spravit dnešní svět dá fušku, říká slavná novinářka Lída Rakušanová

Působil jako hostující badatel na Harvardově univerzitě, v roce 2003 byl zvolen do Učené společnosti České republiky. Získal řadu významných ocenění, včetně Medaile Hanse Krebse a Medaile za zásluhy, již mu udělil prezident Václav Klaus v roce 2004.

Václav Hořejší řekl Deníku: Vláda popřála sluchu nezodpovědným lidem

Cenu Česká hlava získáváte v době, kdy je imunologie a další příbuzné obory v centru společenského zájmu. Jak i v této souvislosti ocenění vnímáte?
Této ceny si samozřejmě velice vážím – vždyť je to asi nejvýznamnější ocenění, jaký může vědec v Česku dostat. A jsem velice rád, že se tím i trochu zviditelňuje můj obor, tedy imunologie. Jednou z mála pozitivních stránek dnešní covidové krize je to, že se najednou veřejnost, sdělovací prostředky i politikové zajímají o biomedicínské obory a poznávají význam výzkumu v těchto oblastech.

Opravdu velice mě těší, že toto nejvýznamnější české vědecké ocenění směřuje již potřetí na Ústav molekulární genetiky AV ČR, na kterém pracuji už od roku 1977 a jehož ředitelem jsem byl v letech 2005 – 2017.

Český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček
Český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček: Spojené státy čeká období zápasů

Jste velmi aktivní v mediálním prostoru. Jak podle vašeho názoru politická reprezentace koronavirovou krizi zvládá a co se mělo udělat v ochraně zdraví obyvatelstva lépe?
Jarní vlna byla u nás zvládnuta úplně skvěle díky tomu, že vláda poslechla varování odborníků a velmi brzy zavedla přísná protiepidemická opatření.  Pak ale bohužel opakovaně pozvedla svůj hlas skupina několika medicínských celebrit a mediálně zdatných ekonomů zpochybňujících závažnost této nemoci a kritizujících vládu za to, že protiepidemická opatření byla vlastně zbytečná a jen způsobila velké ekonomické škody.

Vláda na konci léta, když se začala rozjíždět druhá vlna epidemie, bohužel popřála sluchu těmto nezodpovědným lidem a nikoli skutečným odborníkům-epidemiologům. Výsledkem bylo fatální zpoždění v zavádění účinných opatření a současná bez přehánění tragická situace. Musím ale říci, že hlavní vinu za to nedávám ani tak vládě, ale těm „špatným rádcům“. Vidím to jako obrovské selhání českých lékařských a částečně i ekonomických elit.

Štěpán Jurajda při fotografování pro Deník 20. října v Praze.
I zavření ekonomiky může stát životy lidí, říká profesor Štěpán Jurajda

Co byste doporučil vládě i všem občanům pro příští týdny a měsíce, než bude k dispozici vakcína?
Doporučení občanům je jednoznačné – maximálně a ne jen laxně a formálně, dodržovat všechna nařízená protiepidemická opatření.

A doporučení vládě – nepodlehnout populistickým svodům předčasně uvolňovat přijatá opatření ale účinně a nekompromisně vymáhat jejich dodržování.

Jsem velmi rád, že vláda realizuje finančně velkorysá opatření na podporu lidí a firem postižených touto mimořádnou situací. Doufám, že si snad už všichni uvědomují, jak je důležité, aby stát byl silný a akceschopný. A na závěr něco optimistického – jsem naprosto přesvědčen, že z nejhoršího nás již brzy dostane vakcína.