Právě jeho osobní zkušenost z devítitisícového města z něj udělala nejzanícenějšího lobbistu za transparentní státní správu a samosprávu. „Zákon o centrálním registru smluv je velmi účinný, jednoduchý a protikorupční. Nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky nezakazuje, ale prakticky ho vylučuje," říká Jan Farský. Bohužel ne všichni to tak chápou.

400 dokumentů ročně

Zatímco státní orgány se už začaly smiřovat s tím, že internetová kontrola je nemine, zástupci měst a obcí se kuratele veřejnosti dlouho bránili. Starostové se hlavně obávali, že je nová povinnost neúměrně zahltí administrativou. „Smlouvy zveřejňujeme rok a půl, jde zhruba o 400 dokumentů ročně, tedy dva denně. Podle našeho právníka vložení jedné smlouvy do portálu veřejné správy trvá průměrně pět minut," sdělil Deníku Jan Farský.

Po měsících dohadů a vzájemné nedůvěry tento týden konečně došlo k prolomení ledů. „Začali jsme debatovat věcně a ze semináře ve sněmovně jsem odcházel s opatrným optimismem," potvrdil sblížení stanovisek šéf Svazu měst a obcí Dan Jiránek, starosta Kladna za ODS. Podobně to vidí i předkladatel normy. „Můžeme se samozřejmě bavit o přechodném období pro malé obce, vyřazení smluv na sociální služby či dohod, kde existuje závazný ceník. Každá výjimka ovšem protikorupční sílu zákona oslabuje, takže čím méně jich bude, tím lépe. Platí, že nikdy neustoupím od podmínky zneplatnění smluv v případě jejich nezveřejnění," potvrdil svůj dřívější postoj poslanec TOP 09.

Bagatelní dohody

Dan Jiránek konkretizoval pro Deník své námitky: „Za začernění citlivých osobních údajů by měl být zodpovědný správce registru, nikoliv starosta, stejně jako za převod smluv do datově čitelné podoby. Povinnost zveřejnění by se neměla týkat bagatelních dohod, a to nejen objemově, ale 
i časově. Většina smluv obcí je totiž jednodenních, maximálně měsíčních, ty nemá cenu dávat do registru, protože jejich platnost vyprší dřív, než by byly zveřejněny. Neměla by se vztahovat ani na smlouvy 
o poskytování sociálních služeb a nájmů na byty."

Za nejdůležitější pak Dan Jiránek považuje, aby se neplatnost smluv týkala ihned po přijetí zákona jen státních orgánů a firem. „U obcí budeme prosazovat roční odklad účinnosti. Po podzimních komunálních volbách se totiž vymění zastupitelstva a noví starostové by s tím mohli mít velký problém," zdůrazňuje Dan Jiránek. Oba politici se ale po úterním vyjasnění stanovisek shodují, že nic nebrání tomu, aby tzv. nejkrásnější zákon začal platit od 1. ledna příštího roku.

Jan Farský a jeho návrh.