"Chybělo tam nějaké průběžné financování ze státního rozpočtu. Vláda se usnesla, že peníze budou poskytovány formou příspěvku prostřednictvím kapitoly ministerstva zdravotnictví. Pro Český červený kříž z toho plyne určitá jistota fungování," uvedl Ludvík.

Čtěte také: Červený kříž ocenil další obětavé, kteří pomáhají zachraňovat životy

Podle materiálu pro dnešní jednání vlády musí ČČK každý rok žádat o dotace z grantových programů. "Příspěvek na činnost jako takovou mu poskytován není, ale ČČK předkládá jednotlivé projekty, které jsou pak posuzovány v rámci dotačního řízení. Některé úkoly ČČK se k financování formou účelových dotací nehodí, a bylo by tedy vhodné je nahradit příspěvkem na činnost," uvádělo ministerstvo v předkládací zprávě.

Podle výroční zprávy za rok 2015 organizace získává finance i od jiných státních institucí, soukromých dárců a firem. Od ministerstva zdravotnictví loni ČČK obdržel 15,7 milionu korun. Celkový výsledek hospodaření ČČK byl minus 3,6 milionu korun, přičemž náklady činily 44,5 milionu korun a příjmy 40,9 milionu.

Čtěte také: Červený kříž pátrá po stovkách dětí uprchlíků, toulají se Evropou bez doprovodu