Kvůli pandemii, kdy lidé z obav z nákazy raději návštěvu lékaře vynechali, může být číslo ještě nižší. Prevence je podle lékařů nejlepší způsob, jak včas odhalit i nemoci, které se zatím nikterak navenek neprojevují.

Změnit situaci v Česku a naučit lidi starat se o to nejcennější co máme, tedy o zdraví, se pokoušejí dobrovolníci z neziskové organizace Loono a vývojáři a také dobrovolníci z komunity expertních dobrovolníků Česko.Digital. Společně pracují na vývoji interaktivní aplikace s prozatimním názvem Průvodce prevencí. Ta by měla uživatelům nejen připomínat preventivní prohlídky, ale zároveň je o důležitosti prevence a zdraví informovat. První verze aplikace by pak měla být spuštěna už letos v září.

Rozhodně se nebude jednat pouze o aplikaci připomínající kalendář s upomínkami. „Společně vytvoříme místo, kde budou dostupné kompletní informace o prevenci závažných a civilizačních onemocnění v přehledné, srozumitelné a zábavné podobě,“ říká o aplikaci Blanka Sigmundová, ředitelka Loono a koordinátor celého projektu.

A to není vše. Aplikace má donutit uživatele k akci; tedy využívat preventivní prohlídky. Vývojáři z řad dobrovolníků Česko.Digital proto plánují do aplikace přidat motivační aspekt a nejrůznější funkcionality. To by mělo zajistit, aby lidé jen „nekonzumovali“ obsah, ale pro své zdraví začali skutečně něco dělat.

„V prevenci zdraví a hlavně v přebírání odpovědnosti za pohodu svého těla i ducha vidíme velký smysl, a proto máme radost, že můžeme přiložit ruku k dílu při vývoji aplikace. Těší nás, že toto téma zvedá právě Loono, protože má v této oblasti komplexní zkušenosti a díky jejich odhodlání a elánu věříme, že bude mít kýžený dopad na českou populaci,“ podotýká Romana Pokorná, projektová koordinátorka Česko.Digital.

Dobrý nápad, myslí si lékaři 

Praktičtí lékaři pak jakoukoliv aktivitu spojenou se zájmem o preventivní prohlídky a prevenci vítají. Je podle nich velmi důležité, aby se lidé naučili se o své zdraví starat. Vyvíjená aplikace je podle nich určitě dobrým nápadem, nicméně ne každý takové technologie využívá. „Každá aktivita se počítá,“ reaguje Petr Šonka, lékař a předseda Sdružení praktických lékařů České republiky.

Jedním dechem ovšem upozorňuje, že je nutné cílit i na další věkové skupiny. Sám vidí řešení nejen v informačních kampaní, ale také v možné změně zdravotního pojištění. Jinými slovy ten, kdo by se o své zdraví staral, pravidelně docházel na preventivní prohlídky a screeningy a choval se zodpovědně, mohl by mít určité výhody ve zdravotním pojištění.

Taková motivace je ale zatím v nedohlednu. „Vzhledem k tomu, jak je v naší zemi nastavena legislativa to, bohužel, zavést nyní nelze. Bylo by k tomu potřeba politické rozhodnutí, nepopulární. Zatím všichni ví, že účast obyvatel na prevenci není taková, jaká by měla být, všichni o tom mluvíme, ale nikdo zatím nesebral odvahu,“ dodává Šonka.

Na jaké preventivní prohlídky máte nárok?

* všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře – 1x za dva roky (děti do 3 let u praktického lékaře pro děti a dorost častěji, od 3 let pak rovněž ve 2letých intervalech)

* gynekologickou preventivní prohlídku – každoročně od 15 let

* stomatologickou prohlídku – 2x ročně (1 preventivní prohlídka podle vyhlášky + 1 tzv. pravidelná prohlídka)