Podrobné čtení zprávy, která byla zveřejněna včera, ovšem ukazuje, že české školství má spoustu rezerv. Ukázalo se například, že od prvního měření v roce 2000 se nijak výrazně neposunulo a ČR přeskočily země, které byly před 18 lety hluboce za ní.

Gramotnost - InfografikaNa měnící se svět tedy tuzemský vzdělávací systém nijak výrazně nezareagoval. Čeští deváťáci jsou nadprůměrní ve vyhledávání informací a v práci se soubory textů, ale zaostávají v porozumění zadání či odhalování fake news.

Regionální rozdíly

Ministra školství Roberta Plagu může těšit, že ve čtenářské gramotnosti jsou na tom lépe žáci veřejných škol než soukromých a církevních. Naopak velmi neradostný je pohled na regionální odlišnosti, kdy školní úspěch do značné míry ovlivňuje socioekonomický status rodiny.

Na chvostu jsou Ústecký a Moravskoslezský kraj, premiantem je Praha. Dobře si vedou kraje Plzeňský, Liberecký a Zlínský. „Rozdíl mezi dětmi z Ústeckého kraje a Prahou jsou až dva školní ročníky,“ konstatoval ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Ministr školství slíbil, že „strategie 2030 bude obsahovat konkrétní kroky k proměně obsahu učiva i odstranění regionálních disparit“.