Šest zakládajících regionálních center svými aktivitami a činnostmi ročně osloví zhruba milion návštěvníků, řekl ředitel plzeňského science centra Techmania a první předseda správní rady asociace Vlastimil Volák.

„Díky založení asociace mají nyní science centra možnost vystupovat silnějším hlasem směrem ke státu, k obhajobě svých zájmů. Ty se mohou týkat oblasti vzdělávání i legislativních úprav," uvedl Volák. Asociace chce vzdělávat veřejnost prostřednictvím atraktivně a zajímavě podaných vědeckých poznatků a výzkumů. Bude se podílet na dialogu mezi vědou a veřejností a spolupracovat s orgány státní správy.

Všichni zakládající členové jsou příjemci dotací z operačního programu EU Výzkum a vývoj pro inovace, který podle Voláka nyní podporuje neformální vzdělávání až miliardami korun. Například Techmania nyní čerpá téměř šestisetmilionovou dotaci. Za ni do konce příštího roku získá supermoderní 3D planetárium a několikanásobně rozšíří expozice na plochu téměř 30.000 metrů čtverečních. Interaktivní expozice přinesou populárně-vědecký pohled na přírodní zákonitosti a techniku.

U zrodu asociace, založené jako zájmové sdružení právnických osob, stála regionální science centra Techmania v Plzni, Labyrint Bohemia provozující iQpark Liberci, Moravian Science Centre Brno, Hvězdárna a planetárium Brno, VŠB-TU Ostrava zaštiťující Hvězdárnu a planetárium Johanna Palisy a Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové. Brzy se asociace rozroste o další členy, například o centrum Svět techniky nebo o olomouckou Pevnost poznání.