Doporučení protikorupční skupiny se kromě členů parlamentu týkají také práce soudců a státních zástupců. Volají po vyjasnění pravidel kolem možného střetu zájmů u těchto činitelů, přijímání darů a dalších výhod nebo styků s lobbisty. Dalším cílem je zprůhlednit fungování parlamentních výborů a podvýborů, ale také výběru nebo odvolávání představitelů justice.

"Česká republika uspokojivě splnila či uspokojivým způsobem vyřešila jedno ze čtrnácti doporučení… Sedm doporučení je splněno částečně a zbylých šest doporučení splněno není," píše orgán GRECO, který od roku 1999 sdružuje asi 40 států za účelem monitorování protikorupčních standardů. "Skupina GRECO došla k závěru, že současná velmi nízká úroveň plnění doporučení je 'celkově neuspokojivá'," uzavírá čtrnáctistránková zpráva o ČR vypracovaná na konci loňského roku.

Český premiér Andrej Babiš
Další migrační krize? Podle Babiše to řecká armáda zvládne

Jako splněný je hodnocen pouze požadavek na přijetí profesního etického kodexu pro státní zástupce spojený s jejich následným zaškolením. GRECO v této věci přivítalo soubor pravidel, který vstoupil v platnost se začátkem loňského května. V následujícím bodě zprávy nicméně podotýká, že nový kodex podle všeho neukládá prokurátorům povinnost hlásit své vedlejší činnosti.

Za částečně splněné nově protikorupční skupina RE označuje doporučení týkající se mimo jiné pravidel pro styky zákonodárců s lobbisty, a to v důsledku projednávání návrhu zákona na toto téma. Celkově však v souvislosti se členy parlamentu "plnění doporučení udržuje velmi pomalé tempo".

Nevyslyšená výzva 

"Přestože byl systém oznamování zájmů, příjmů a majetku modernizován a dohled v této oblasti byl posílen, nebyla přijata žádná opatření ke zvýšení transparentnosti legislativního procesu," uvádí hodnotící zpráva. Nevyslyšená údajně zůstala také výzva na zavedení "účinnějších" sankcí za porušení pravidel kolem hlášení střetu zájmů.

GRECO dále hovoří o jistém zlepšení co se týče systému výběru a kariérního postupu soudců, stejně jako v případě státních zástupců ale nevidí žádný pokrok ohledně zavedení možnosti napadnout "disciplinární rozhodnutí". Jako nesplněné stále hodnotí doporučení reformovat postupy jmenování a odvolávání nejvyššího státního zástupce.

Předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu Monika Hohlmeierová a europoslanec Sándor Rónai na tiskové konferenci 28. února 2020 v Praze představili svá zjištění ohledně údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše
Policie vyšetřuje výhrůžky na adresu europoslankyně. Kritizoval ji Babiš

Orgán Rady Evropy podobně jako loni žádá delegaci ČR, aby co nejdříve předložila vlastní zprávu o provádění doporučení ohlášených v létě 2016. Nejzazším termínem je 31. prosinec.

Rada Evropy je mezinárodní organizace se sídlem ve Štrasburku, která sdružuje 47 evropských zemí, nemá souvislost s Evropskou unií a jejími institucemi.