Výběr Dukova nástupce trval několik let. Že se jeho jmenování blíží, se usuzovalo z výměny na postu apoštolského nuncia v ČR. Charles Daniel Balvo byl letos v lednu odvolán a spekulovalo se o tom, že Dukův nástupce je již vybrán. V médiích se dříve objevovala jiná jména, psalo se například o mladších biskupech jako třeba o královéhradeckém biskupovi Janu Vokálovi či plzeňském biskupovi Tomáši Holubovi.

Dlouholetý olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner bývá považován za jednoho z předních představitelů konzervativního křídla římských katolíků v ČR. Sám se přitom za konzervativce nepovažuje.

Dlouholetý český arcibiskup 

Graubner se narodil v roce 1948, teologii studoval na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci, kněžské svěcení přijal v roce 1973. Biskupem je od roku 1990, arcibiskupem byl jmenován v roce 1992 a od téhož roku vede Arcidiecézi olomouckou.

V nejbližších letech by měla v Česku nastat změna nejen na pozici pražského arcibiskupa, ale také v čele dalších čtyř diecézí. Také v jejich čele stojí biskupové, kteří záhy dosáhnou věku 75 let.

Logo Organizace spojených národů (OSN)
Česko je členem Rady OSN pro lidská práva. Nahradilo vyloučené Rusko

Graubner je připraven tuto pozici pražského arcibiskupa vykonávat několik let. Řekl to na tiskové konferenci s odkazem na svůj rozhovor se zástupcem Vatikánu, který ho s rozhodnutím papeže seznámil a s několikaletým mandátem Graubnera také souhlasil.

"Když to bude měně, zlobit se nebudu, když síly budou, jsem ochotný pracovat, dokud to půjde," řekl Graubner. Novému pražskému arcibiskupovi letos bude 74 let, a příští rok bude tedy ve věku, kdy církevní hodnostáři své funkce opouštějí.

Dosavadní olomoucký arcibiskup Graubner dnes řekl, že jmenování pro něj bylo velkým překvapením. Na dotaz, zda lze po jeho jmenování čekat změny v tuzemské církvi, zmínil další očekávané výměny na pozicích některých biskupů včetně nového arcibiskupa olomouckého. "Vidíme, že dnes je jakýsi trend v Římě, že se s tím nespěchá, jsou to změny, které dříve či později přijdou," uvedl. Nástupce kardinála Duky se hledal několik let, svoji abdikaci podal v roce 2018.

Graubner také řekl, že první rozhovor o tom, že by měl být pražským arcibiskupem, s ním vatikánský kardinál prefekt vedl minulé pondělí. Dostal poté prý čas na rozmyšlenou a na modlitby, během té doby vzpomínal na své onemocnění covidem-19. Tehdy si slíbil, že pokud zůstane naživu, nebude už nic dělat pro sebe. "Teď jsem si to vybavil, jak jsem si to nalajnoval a jak jsem to slíbil," řekl dnes. Po dvou dnech se dozvěděl, že papež František s návrhem na jeho jmenování souhlasí. "Je-li to vůle papeže, říkám ano," odpověděl prý Graubner v dalším rozhovoru se zástupcem Vatikánu.

Blahopřání premiéra i prezidenta

Graubnerovi ke jmenování již poblahopřáli premiér Petr Fiala i prezident Miloš Zeman. „Svatovojtěšský stolec je vysoce odpovědným údělem, službou a závazkem, proto Vám přeji mnoho sil, trpělivost a otevřenost k dialogu,“ napsal Zeman. Česko podle něj čelí dopadům války, narůstající ekonomické i společenské krizi. „Církev může být zdrojem povzbuzení pro občany,“ míní. 

Prezident Miloš Zeman jmenuje nové generály, 8. května 2022, Pražský hrad.
Zeman u Čechů propadl. Spokojená je s ním jen pětina lidí, zatím vůbec nejméně

Zeman doufá, že mezi Pražským hradem a Arcibiskupským palácem bude nadále fungovat „dobré sousedství spojené se vzájemným respektem a porozuměním.“ Rád se s Graubnerem při nejbližší příležitosti setká.

Prezidentův dopis pro Duku 

Prezident zaslal dopis také Dukovi, kterého dříve nazval dobrým přítelem. V dopise na kardinálovi ocenil, že se veřejně nebojí zastat člověka. Na pražském arcibiskupství podle něj Duka mimo jiné prošel řadou zkoušek a čelil také „četným protivenstvím“. „Prožíváme nesmírně těžkou dobu. A zdá se, že budoucnost bude ještě dramatičtější. Potřebujeme dobré pastýře. Prosím, předávej i po odchodu z Arcibiskupského paláce tuto svou životní zkušenost, buď dál odvážným hlasatelem dobré zprávy,“ uvedl Zeman s tím, že se s Dukou nadále bude rád setkávat a diskutovat.

V nejbližších letech by měla v Česku nastat změna nejen na pozici pražského arcibiskupa, ale také v čele dalších čtyř diecézí. Také v jejich čele stojí biskupové, kteří záhy dosáhnou věku 75 let.