„Rada Evropy se dnes zabývá třeba situací v Turecku a jeho posledním referendem. Zabývá se dodržováním lidských práv na Ukrajině, ale zabývá se i některými docela složitými kauzami ve Velké Británii," popsal své nadcházející působení Zaorálek pro Českou televizi.

Podle ministerstva zahraničí je prioritou českého předsednictví ochrana lidských práv osob patřících k zranitelným, či znevýhodněným skupinám. Dále podpora rovnosti mužů a žen, posilování právního státu, podpora demokracie na místní a regionální úrovni a reforem ve veřejné správě, podpora vzdělávání k lidským právům a jazykových dovedností a spolupráce a koordinace s dalšími mezinárodními organizacemi.

Česká republika se ujímá předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy podruhé v historii. Potrvá od 19. května 2017 do 15. listopadu 2017. Předsednictví rotuje abecedně podle anglických názvů zemí. Po České republice převezme předsednickou roli Dánsko. Předchozí předsednictví Česká republika zastávala před 22 lety v roce 1995.

O Radě EvropyRada Evropy je organizace založená na mezivládní spolupráci 47 členů, všech evropských států kromě Běloruska. Jejím mandátem je podpora lidských práv, demokracie a právního státu. Vznikla v roce 1949 ve Štrasburku. Funguje zcela nezávisle na Evropské unii (s níž ji pojí společná vlajka a hymna). Pod Radu Evropy spadá Evropský soud pro lidská práva, dohlížející na plnění Evropské úmluvy o lidských právech. Výbor ministrů je hlavní rozhodovací orgán.

Zdroj: Ministerstvo zahraničí