Söder řekl, že je nezbytné pomoci srdci Evropy, na které pandemie obzvláště dolehla. "Srdce Evropy, trojzemí (Česka, Saska a Bavorska) koronavirem obzvláště trpí, proto musí dostat mimořádnou podporu," řekl. "Přejeme si také, aby od spolkové vlády a Evropy přišla další podpora ve zvýšených dodávkách vakcíny," poznamenal.

"Aby mohlo srdce fungovat, srdce, které má tři komory, a to Bavorsko, Sasko a Česko, musíme pomoci českým partnerům. Nabízíme lůžka, nemocniční lůžka, za druhé chceme společně dodat Čechům rychlotesty a také očkování," řekl Söder. Uvedl rovněž, že toto očkování míří do nejpostiženějších českých okresů a že se k němu dostanou i pendleři, kteří dojíždějí do Německa za prací. "Tím neposkytneme ochranu jen Česku, ale obzvláště pak sami sobě," dodal.

Vstřícné gesto

Kretschmer prohlásil, že je snadné očkovací látky darovat, když je jich dostatek. "To ale bohužel není případ Německa," řekl. Poznamenal, že možnosti jsou prozatím omezené, ale že i tak je nabídka otázkou vstřícného gesta. "Položili jsme si otázku, zda počkat, než nás požádají, nebo se sami zeptat. Tak jsme se zeptali," uvedl saský premiér o nabídce očkovací látky.

Na dodávce 15 tisíc dávek vakcíny firmy AstraZeneca se domluvili premiéři Saska, Bavorska a Durynska. Kretschmer doplnil, že s českou vládou jsou německé zemské vlády v úzkém kontaktu.

Söder zopakoval, že Bavorsko spolu se Saskem žádaly zanesení Česka na německý seznam zahraničních oblastí s výskytem mutací koronaviru a na obnovení hraničních kontrol. "Tyto kontroly jsou důležitým nástrojem," řekl Söder. Na německých hranicích s francouzským departementem Moselle, který Berlín považuje také za oblast s mutacemi, však stále hraniční kontroly nejsou. Kretschmer k tomu poznamenal, že bez kontrol je celý ochranný systém neúčinný.

Jeden z novinářů se zemských premiérů zeptal, zda chystají nějaká opatření proti podvodům s testy, a to především v souvislosti s pendlery, protože v Česku je podle něj možné si za málo peněz negativní osvědčení zakoupit. "Nevylučuji to, nelze všechno podrobně kontrolovat. Naší strategií nyní je, aby se testovalo co nejvíce na německé straně hranice," reagoval Kretschmer.