V řadě měst se dnes konají pietní akty, výstavy a další akce připomínající osud sokolských obětí v boji za svobodu, samostatnost a demokracii. Například v Praze bude na budově magistrátu vyvěšena sokolská vlajka a na Pražském hradě se uskuteční slavnostní nástup Hradní stráže a Sokolské stráže. V sídle sokolské organizace v Tyršově domě se odpoledne koná pietní akt a večer bude na Kampě Večer sokolských světel s vypouštěním lodiček se svíčkami na Čertovku.

Brněnští sokolové ocení své kolegy z několika zemí za jejich aktivity ve prospěch české kultury. V bývalé brněnské věznici na Cejlu se uskuteční pietní akt a v několika brněnských ulicích, které jsou pojmenovány po zavražděných sokolech, bude instalována výstava. Na budově radnice a krajského úřadu zavlaje sokolská vlajka a sokolskou vlaječkou budou ozdobeny i všechny tramvaje dopravního podniku.

Obnovení činnosti 

Sokolská organizace, kterou v únoru 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, měla velké zásluhy na proniknutí tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel. Za obou světových válek bylo hnutí rozpuštěno. Sokol vadil i komunistickému režimu, který v roce 1952 organizaci zrušil. Jeho činnost byla obnovena až po roce 1989.

Sokol i nyní patří mezi nejpočetnější občanská sdružení v Česku, má zhruba 160 tisíc členů a přes tisícovku jednot po celé republice.