Ovšem má to i negativní dopady. Bude se totiž zvyšovat podíl lidí v důchodovém věku. Ti by podle předpovědi Českého statistického úřadu měli tvořit za deset let více než pětinu obyvatel, v roce 2060 pak dokonce téměř třetinu.

Ve dvojím ohni

A právě zde nastává problém. Průměrný věk se sice zvyšuje, ale nepřibývá lidí, kteří se o seniory starají. „ S vývojem společnosti se snižují možnosti i ochota poskytovat péči pro stárnoucího člena v rodině,“ upozorňují demografové Luděk Šídlo a Jana Křesťanová v posledním čísle časopisu Demografie.

Střední generace se totiž kvůli tomu, že se jí rodí děti později, stále častěji ocitá ve dvojím „ohni“, kdy se současně musí starat o malé potomky a o své stárnoucí rodiče. Často pak nemá dostatek financí na to, aby s nimi zůstala doma. A to se zřejmě nezmění ani v budoucnosti.

Druhou možností jsou domovy pro seniory. Těch je však nedostatek již nyní. „V současné době disponují domovy pro seniory okolo 36–37 tisíci místy, což z celkového počtu obyvatelstva ve věku 65 a více let odpovídá umístění okolo dvou procent osob,“ konstatují autoři studie.

Předpoklad růstu

Vzhledem ke stárnutí populace je ale podle nich nutné, aby v budoucích letech počet domovů pro seniory i míst v nich výrazně vzrostl. Studie proto vypracovala několik variant, jak by takový růst měl vypadat. Pro zachování současného poměru je podle nich potřeba, aby se do roku 2030 počet lůžek zvýšil o deset tisíc až 22 tisíc. Tedy až o dvě třetiny.

Při průměrném počtu 75 lůžek v jednom domově pro seniory to znamená, že by se do té doby mělo postavit asi 300 nových zařízení.

Čekání na peníze

Ovšem počty domovů v posledních letech spíše stagnují, a pokud rostou, tak minimálně. Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého jsou za tím dva hlavní důvody.

„Česká republika nemá investice do této oblasti jako prioritu. Na letošní rok je na to vyčleněno přes 400 milionů korun, což jsou dva průměrné domovy pro seniory,“ říká. Tyto peníze přitom nejsou určené pouze na výstavbu nových pobytových služeb, ale i opravy těch stávajících.

Druhou příčinou je podle něj to, že i když se rozhodne otevřít domov důchodců soukromý investor, čekají na něj různé záludnosti. „Jestli dostane dotaci od státu závisí na tom, zda jej daný kraj označí za potřebný a zařadí do sítě,“ říká Horecký. Pokud ho do sítě nezařadí, nemá na dotace nárok, ale stejně nemůže od klientů žádat více peněz, než stanoví stát.