„Jedná se tam o změnu způsobu financování. Mělo být 68 procent prostředků z evropských fondů a 22 procent ze státního rozpočtu a místo toho půjde zhruba 90 procent ze státního rozpočtu," řekl Konvalinka.

Centrum za zhruba miliardu korun bylo jediným projektem, o jehož financování se v rámci této výzvy ČVUT snažilo. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky byl zřízen loni v červenci a funguje jako výukové a výzkumné centrum. Usiluje o podporu převedení know-how do průmyslu i jiné praxe. Jeho sídlo by mělo vzniknout v pražských Dejvicích.

V rámci výzvy pro pražské veřejné vysoké školy, která byla zaměřena na podporu infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, ministerstvo školství poskytlo dotaci celkem sedmnácti projektům. Nejvíce žádostí podala Univerzita Karlova, které bylo schváleno 11 ze dvanácti projektů, řekl mluvčí této univerzity Václav Hájek.

Doplatek ze státního rozpočtu

O dotace žádaly i další veřejné vysoké školy z Prahy, které na unijní prostředky dlouho nemohly dosáhnout. Dříve totiž evropské peníze na výzkum byly určeny jen mimopražským regionům, Evropská komise ale povolila výjimku. V rámci této výzvy se nejprve počítalo s rozdělením dvou miliard korun, nakonec byl objem peněz o 400 milionů navýšen.

Evropská dotace pokrývá 68 procent nákladů. Oproti původním předpokladům o spoluúčasti vysokých škol nakonec budou všechny zbývající náklady doplaceny ze státního rozpočtu. V srpnu to schválilo ministerstvo financí, uvádí ministerstvo školství v informačním materiálu o evropských dotačních programech.

Pražské vysoké školy si stěžovaly, že ačkoliv v metropoli vzniká zhruba polovina českých vědeckých výsledků a poskytují vzdělání 68 procentům studentů z regionů, na dotace dosáhly jen velmi omezeně. V rámci nového operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání by však měly v letech 2014 až 2020 z unie získat výrazně více peněz. Očekává se, že by se částka měla pohybovat v rozmezí 13 až 19 miliard.