Řád vycházejícího slunce se udílí od konce 19. století, má několik kategorií a k jeho českým držitelům patří třeba olympionička Věra Čáslavská, loni ho dostala historička umění, japanistka a galeristka Vlasta Čiháková Noshiro.

Japonská vláda rozhodla letos 29. dubna o udělení Řádu vycházejícího slunce se zlatými a stříbrnými paprsky Martinu Vačkářovi jako projevu vysokého ocenění jeho přínosu ke kulturním vztahům mezi Japonskem a Českou republikou a k rozvoji vzájemného pochopení mezi oběma zeměmi, uvedlo velvyslanectví.

Vačkář se narodil 2. února 1947 v rodině hudebního skladatele Dalibora C. Vačkáře. Studoval anglistiku a japanologii na Filozofické fakultě UK v Praze, od roku 1967 studoval japonštinu rok v Tokiu na Mezinárodní křesťanské univerzitě ICU a rok na Curyšské univerzitě ve Švýcarsku. Po návratu pokračoval na FFUK v Praze ve studiu japanologie a sinologie. Po vojenské službě nastoupil v roce 1976 jako novinář do kulturní rubriky deníku Lidová demokracie, kde psal o hudebním životě a zájmové umělecké činnosti.

Po roce 1981 působil jako volný publicista, překladatel a tlumočník z japonštiny, od roku 1989 jako koordinátor japonských televizních týmů při natáčení dokumentárních programů o české hudbě, kulturních památkách, historii holokaustu nebo sportu. Právě pomoc japonským televizním štábům zmiňuje japonské velvyslanectví při zdůvodnění udělení řádu.

"Vačkář byl oceněn za propagaci japonské kultury v České republice a za významný přínos k rozvoji přátelských vztahů mezi Japonskem a Českou republikou," uvedlo také velvyslanectví. Vedle zmíněné práce se Vačkář věnuje i psaní scénářů pro hudební divadlo.

Řád vycházejícího slunce založil roku 1875 císař Meidži. Byl to první národní japonský řád. Udílí se v několika kategoriích za přínos na poli mezinárodních vztahů, propagaci japonské kultury, rozvoj blahobytu a ochrany přírody. Dostali ho také třeba japanoložka Věnceslava Hrdličková nebo fotograf a publicista Zdeněk Thoma.