Pod dopis se za jednu hodinu podepsalo více než 100 pracovníků, podpisové archy jsou nyní k dispozici dalším zaměstnancům ČRo.

Znění dopisu:

Rada odborové základní organizace a níže podepsaní pracovníci a pracovnice ČRo odmítají plánované propuštění 100 – 120 zaměstnanců, které generální ředitel ČRo vyhlásil 5. června 2018.

Nepříznivou finanční situaci ČRo nezavinili zaměstnanci, a proto nemohou na překotné řešení situace doplatit ztrátou místa. Za vývoj finanční bilance nesou zodpovědnost představitelé managementů – minulých i současného. Přesto ještě 5. června 2018 trval generální ředitel na tom, že nebude usilovat o zvýšení koncesionářských poplatků.

Jsme přesvědčeni, že propuštění zaměstnanců na principu plošně stanovených kvót se negativně promítne do úrovně programu. Po takto masivním odchodu zaměstnanců nebude v žádném případě možné zachovat dosavadní rozsah a kvalitu služeb ČRo.

Požadujeme, aby vedení ČRo od tohoto záměru ustoupilo a předložilo personální koncepci s návazností na koncepci rozvoje a programu ČRo. 

„Vedení ČRo prosazuje masivní propouštění bez představy, jaké dopady to bude mít na úroveň programu,“ varuje předseda Rady odborové základní organizace Jiří Hubička.

Sběr podpisů potrvá do 27. června 2018. Iniciátoři dopisu předali text vedení ČRo a následně ho zaslali na vědomí Radě ČRo, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Volebnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Českomoravské konfederaci odborových svazů a ministerstvu kultury ČR.