„Nebezpečná je právě dětská nepředvídatelnost. Bez rozmyšlení vběhnout pod jedoucí auto, když uvidí spolužáky nebo na poslední chvíli dobíhají do školy. Mnohdy nejsou schopny domyslet následky svého neuváženého chování, nedokážou předvídat dopravní situaci,“ upozorňuje metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.

V prvním pololetí letošního roku se na českých silnicích stalo bezmála devět stovek dopravních nehod s účastí dětí. Ze střetu si 979 dětí odneslo lehká zranění, přes čtyři desítky skončilo s vážnými poraněními v nemocnici a čtyři děti zraněním podlehly. Ve většině nehod však figurují děti jako spolujezdci. V září se ovšem situace zásadně mění. Ve školních dnech se více než polovina nehod s úmrtím nebo těžkým zraněním dítěte týká samotných chodců. Navíc v čase mezi sedmou a osmou hodinou ranní, tedy v době cest do školy.

Žáci a studenti se tento týden vrátí do lavic
PŘEHLEDNĚ: Nový školní rok je za dveřmi. Jaké novinky a prázdniny čekají děti

Na vině je i nedostatečná soustředěnost ze strany řidičů. „Zejména v tomto období by měli být velmi pozorní v blízkosti škol a v obytných oblastech, zapomenout na mobilní telefony a sundat nohu z plynu. V případech, kdy je viníkem motorista, dochází k vážné nehodě dítěte nejčastěji kvůli tomu, že mu řidič nedá přednost na přechodu, či ho přehlédne jako cyklistu, a dále kvůli nepřiměřené rychlosti,“ vysvětluje vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

V tištěním Deníku najdete 1. září rozvrh hodin pro školáky.V tištěném Deníku najdete 1. září rozvrh hodin pro školáky.Zdroj: DeníkNa bezpečnost školáků budou dohlížet na přechodech pro chodce či v okolí škol ve větším počtu městští strážníci, ale i státní policie. Nicméně policisté nabádají rodiče, aby situace nikterak nepodcenili a děti na cestu do školy pořádně připravili. Vhodné je si trasu projít několikrát společně. Chybět by neměl nejen výklad a upozornění na nebezpečné situace, ale i „ukázkové“ chování dospělého.

„Respektování pravidel, povinností a jednotlivých rolí účastníků silničního provozu zvládne dítě mnohem lépe, chová-li se takto i jeho rodič. Zodpovědné chování dospělých k bezpečnému pohybu v silničním provozu je stejně nezastupitelné jako pravidelná dopravní výchova a osvěta nejenom dětí, ale i široké veřejnosti,“ apeluje  vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR Zuzana Pidrmanová.

Rodiče by rozhodně neměli zapomenout na to, že se blíží období nevlídného podzimního počasí s ranními mlhami, častějším deštěm či dřívějším stmíváním. Školákům by proto rozhodně na aktovce, batohu, bundě neměly chybět reflexní prvky. „Ideálně by měly mít barvu fluorová žlutá, oranžová. Zkrátka takovou, kterou využívají bezpečnostní složky. Naopak nevhodná je bílá. Ta může splynout s dopravním značením,“ vysvětluje dopravní expert na bezpečnost v silničním provozu Roman Budský.

O několik korun víc zaplatí rodiče školáků za oběd ve školních jídelnách. Pro početnější rodiny se tak roční náklady za stravování dětí mohou navýšit až o několik tisíc
Školní jídelny zdražují. Rodiny si za rok připlatí i několik tisíc

Stejně tak by měli rodiče zvážit, zda je nutné dítě vozit do školy autem. Fenomén lidově pojmenovaný mama taxi totiž dopravní situaci ještě více komplikuje. Tvoří se tu dlouhé kolony jen z důvodu, aby dítko vystoupilo přímo před vchodem do budovy.

Radnice proti tomu již začínají bojovat zákazovými značkami. To však není úplně ideální řešení. Problém se přesouvá jinam. „Radnice musí přistupovat k problému komplexně. Tedy pokud je nutné zakázat autům vjezd před školu, měli by zároveň ti, kteří nemají jinou možnost, být nasměrováni do jiné lokality,“ říká Budský.

Dopravní výuka

V České republice je k dispozici pro dopravní výuku 240 dopravních hřišť. Na většině z nich probíhá výuka především žáků čtvrtých tříd nebo výukový program pro veřejnost. „Ministerstvo dopravy na dopravní výchovu na dětských hřištích uvolnilo letos už 4, 9 milionů korun. Průkaz cyklisty pro úspěšné absolventy výuky na dopravním hřišti získalo již více než 42 tisíc dětí,“ uvedl resort dopravy.

Děti s vývojovými traumaty se ve škole často projevují hlasitě, agresivně a chaoticky, protože přesně tyto projevy zažívali doma. Navíc se takové dítě nachází stále ve stresu a jeho hlava je neustále v pozoru, kdy znovu přijde nebezpečí.
Jak se to chováš?! rozčilují se učitelé. Za nekázní žáka se může skrývat trauma

Dopravní hřiště by však podle BESIPu měla být i vzhledem nutnosti dopravní výuky kvůli stále silnějšímu provozu ještě mnohem více navštěvovaná veřejností. Nově proto lze nalézt na webu BESIPu interaktivní mapu všech dopravních hřišť napříč Českem.

„Mapa nabízí kompletní informace o daném hřišti jak pro širokou veřejnost, tak pro školní výuku. Názorné ikony poskytují informace o kontaktech, otevírací době, vybavenosti daného hřiště, jako je dopravní značení, semafory, občerstvení, šatna, WC, interaktivní tabule a podobně. Každé dopravní hřiště je doplněno fotogalerií,“ dodává Neřold.

Základní pravidla, která je nezbytné s dětmi opakovat, a to nejen na začátku školního roku:

Chodec:
• Pokud má k dispozici chodník nebo stezku pro chodce, musí ji využít.
• Neměl by si hrát v blízkosti pozemních komunikací, tedy ne na silnici nebo na chodníku.
• V provozu, a především za snížené viditelnosti, by měl být pestrobarevně oblečený. Nejlépe doplněný reflexním materiálem.
• Vždy se musí při přecházení vozovky řádně rozhlédnout. Správně je to nejprve vlevo, pak vpravo a nakonec ještě jednou vlevo.
• Přecházet by měl na místech tomu určených (přechod pro chodce, přechod pro chodce řízený světelnou signalizací, místa pro přecházení, podchod, nadchod), případně v místech s dostatečným rozhledem.
• I na přechodu se světelnou signalizací jsou vozidla, která mají přednost, pokud chodci svítí zelená (pozor na vozidla integrovaného záchranného systému, tramvaje, a další vozidla s právem přednosti v jízdě).
• Pokud začne chodec přecházet, vždy přecházení dokončí. To znamená, že se nevrací ani ve chvíli, kdy se uprostřed přecházení rozsvítí červený panáček.
• Vozovku nepřechází mezi zaparkovanými vozidly, v zatáčce, v křižovatce, v zastávce před tramvají, autobusem či za nimi a podobně.
• Pozor na dítě menšího vzrůstu, které může řidiči vozidla snadno splynout s okolím.
• Dítě nedokáže odhadnout a vyhodnotit rychlost přijíždějícího vozidla.
• Doporučený pohyb po chodníku je vpravo, případně dál od vozovky.
• Pokud musí chodec jít po silnici, pohybuje se po levé straně.
• Pokud se chodec pohybuje za snížené viditelnosti, mimo obec a tam, kde není veřejné osvětlení, musí být označený reflexním prvkem.
• Chodcem se rozumí i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního či motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.
• Osoba vedoucí jízdní kolo se v případě pohybu po silnici pohybuje po pravém kraji vozovky.

Zdroj: Tým silniční bezpečnosti