Tento legislativní kvapík se ovšem nelíbí aktivistům z organizací, které podporují iniciativu Rekonstrukce státu. Například podle Oživení poslanecký návrh sociálních demokratů nezaručuje oddělení politického 
a odborného vedení ministerstev, po němž všichni volají. Opozice zase kategoricky odmítá schválení normy ve zkráceném režimu, chce ji podrobně rozebrat a doplnit. Ostatně 
i koaliční experti připravují rozsáhlý pozměňovací návrh. Rusnokova vláda včera k podnětu ČSSD přijala negativní stanovisko, v některých pasážích je prý protiústavní.

Kandidáti zatím neexistují

Co tedy obsahuje? Po zrušení Institutu státní správy vznikne její generální ředitelství, v jehož čele bude stát ředitel. „Toho jmenuje na šest let vláda a bude ho moci odvolat jen na základě přesně stanovených podmínek a po předchozím souhlasu hlavy státu," upřesnil jeden z předkladatelů a šéf ústavněprávního sněmovního výboru Jeroným Tejc (ČSSD). Kandidát na vrchního superúředníka a jeho zástupce zatím neexistují, ale podle předlohy by je vláda měla jmenovat nejpozději 31. července. Pokud to nestihne, navrhne obě jména Senát.

Výhledově by průměrný plat státních zaměstnanců měl vzrůst ze současných 24 na 30 tisíc korun. Úředníci se budou muset vzdělávat, odevzdávat majetková přiznání a přijdou 
o výsluhové přilepšení k důchodu. Minimální délka přípravy na státní službu bude šest měsíců. Služební poměr končí dosažením 70 let. Na odchodné mají nárok jen ti, kteří sloužili minimálně 10 let a v předchozích pěti letech nebyli kárně potrestáni. Novela ruší smluvní platy a omezuje výši odměn. Ponechává na ministrovi, kolik bude mít náměstků a poradců.