Stratosféra je důležitou součástí atmosféry, začíná zhruba v desetikilometrové výšce. Chrání planetu před únikem vody a také díky ozónu před ultrafialovým zářením, které na Zemi dopadá z kosmu.

„Připravovaný let stratosférického balonu je první ze dvou kvalifikačních letů a bude sloužit především k ověření použitých technologií pro následující lety se studentskými experimenty. Příprava přístrojů, experimentů i samotného balonu s gondolou s řídicím systémem je značně náročná a zabrala několik měsíců. Pro další použití navržených řešení a techniky je nezbytné ověřit jejich funkci a spolehlivost v praxi," sdělil ředitel meziříčské hvězdárny Libor Lenža.

Šest experimentů

Na palubě gondoly při letu nazvaném SDS 01 – TONDA bude umístěných šest experimentů. Cílem bude například měření změny intenzity radiace se stoupající výškou, měření výkonu vybraných typů solárních panelů s nadmořskou výškou, zjišťování vlivu atmosféry Země na získávání energie ze Slunce či pokus o živé vysílání videa s vysokým rozlišením ze stratosféry.

„Smyslem tohoto i dalších radiokomunikačních testů má být ověření provozuschopnosti pozemní stanice na Žilinské univerzitě v Žilině, která má v budoucnosti sloužit i ke komunikaci s první slovenskou družicí skCube," uvedl zástupce slovenské strany Jakub Kapuš.

První let SDS 01 – TONDA získal označení po zesnulém českém znalci světové kosmonautiky Antonínu Vítkovi. Projekt si vyžádal 25.000 eur, tedy zhruba 680.000 korun. Z toho 19.500 eur hradila Evropská unie, řekl Lenža. Jeho součástí jsou také vzdělávací aktivity na obou stranách hranice. Studentům a žákům nejvyšších ročníků základních škol je určena soutěž, nejlepší návrhy experimentů a přístrojů projektový tým připraví a na palubě dvou studentských letů vyšle do stratosféry.