Udělení čestného občanství bývalému řediteli Crystalexu Františku Arnoštovi in memoriam novoborští zastupitelé neschválili. Některým totiž vadí jeho členství v ústředním výboru KSČ.

Návrh, aby se František Arnošt stal čestným občanem města, obhajoval Josef Doškář. Připomněl, že František Arnošt byl úspěšným sportovcem, dlouholetým ředitelem novoborského Crystalexu a zasloužil se o rozvoj sklářství ve městě. „V zásadě byl apolitický, své členství v KSČ ukončil tím, že přestal platit příspěvky,“ uvedl Josef Doškář a vyslovil názor, že o jeho členství v ústředním výboru KSČ nejsou písemné dokumenty.

Nato Miroslav Šeps požádal, ať se nerozmazává život člověka, který už není mezi živými. „Doklady existují, ale o mrtvých jen dobře,“ řekl. Stanislav Valdman zavzpomínal na Františka Arnošta jako na člověka, který byl zajímavý nejen sportovními výkony, ale také svým životem.

Měl ekonomické výhody

Milan Přívratský komentoval diskusi tím, že by se u nikoho neměla uvádět členství v jakékoliv organizaci. „Nový Bor má víc sportovních mistrů světa. František Arnošt byl ředitelem státního podniku, plnil pětiletý plán a mohl pracovat i v plánované ztrátě. Byl součástí socialistického hospodaření, což není nic výjimečného,“ shrnul svůj názor.

Připomněl také nositele čestného občanství PhDr. Vladislava Jindru. „Za ním je příkladný život a také dílo. V tomto případě by mohlo dojít k inflaci čestného občanství,“ uzavřel Milan Přívratský.

Zastupitelé hlasovali o negativním usnesení, tedy že „nesouhlasí s udělením čestného občanství“. Většina zastupitelů se zdržela hlasování, což někteří přítomní mylně považovali za souhlas s udělením tohoto titulu.

Po vysvětlení, že tomu tak není (zastupitelstvo by muselo přijmout pozitivní usnesení, tedy že souhlasí, což nikdo nenavrhl), se rozzlobil Josef Doškář. „Překročili jste hranice minulosti. Použiji slova Luboše Kalouse: nebudu dnes s vámi sedět u jednoho stolu,“ prohlásil a jednací sál opustil. Za ním odešli další lidé, místa pro veřejnost velmi prořídla.

Na samém konci jednání zastupitelů vystoupil Stanislav Valdman s kompromisním návrhem: „Nabízím Jiskře, aby pojmenovala po Františku Arnoštovi sportovní halu, o kterou se zasloužil. Já zajistím peníze na vše, co je k tomu třeba a k tomu sto tisíc na opravy haly,“ navrhl.

Jan Vojta mu odpověděl, že by s tím neměl problém, a proto projedná tuto možnost s představiteli tělovýchovné jednoty. O možnosti udělení čestného občanství Františku Arnoštovi hlasovali zastupitelé už v roce 2009. Se stejným výsledkem.