„Když jsme před dvěma lety řekli že na nás něco sypou z letadel, měli nás za blázny,“ píše se v příspěvku, který se letos 20. ledna objevil na profilu facebookové uživatelky označující se jako Jitka Přemyslovská a do středy 25. ledna dosáhl více než 1,6 tisíce sdílení.

Příspěvek provázela nejasná fotografie jakéhosi údajného certifikátu o analýze, kde byla zřetelně vidět zejména slova „Certificat D’ Analyse“ (ve francouzštině), dále „Chemtrails Analyse“ (v angličtině) a „Der Aluminium Wert is 10 000 Far zu Hoch! (v němčině, s významem „Hodnota hliníku je desetisíckrát vyšší!“).

Saharský písek se letos vznášel také nad Valašskem. Příznivci konspiračních teorií ho považují za chemtrails, ničím průkazným to ale nepotvrzují
Také fake news mají své sezónní stálice. Patří k nim i lži o saharském písku

V údajné analýze pak byly zarámovány červeně hodnoty hliníku (aluminia), barya a stroncia. Chyběla jakákoli vysvětlující legenda, patrné nebylo to, kde, kdy a jakou metodou tato zdánlivá „analýza“ vznikla, ani to, kdo byl případně jejím zadavatelem.

Přes funkci vyhledávání obrázků vyhledávače Google lze nicméně zjistit, že stejný snímek se v současnosti nešíří jen v Česku, ale také v dalších evropských zemích. Zčásti se objevoval na webových stránkách a ve skupinách příznivců teorie chemtrails, zčásti naopak na stránkách zaměřených na ověřování faktů. Ty pochopitelně upozorňovaly na to, že celá takto podaná „analýza“ je zmanipulovaná.

Ze země, ne z letadel

Podle řeckého webu na ověřování faktů Ellinika Hoaxes byla slovní spojení „Chemtrails Analyse“ a „Der Aluminum Wer ist 10,000 Fach zu Hoch!“ přidána do dokumentu až dodatečně.

Původní analýza, zpracovaná opravdu ve francouzštině, pocházela ze švýcarské laboratoře Interlabor Belp a šlo o analýzu dešťové vody, jež se zachytila na krytu vířivky ve švýcarském kantonu Valais.

Petr Pavel (vlevo) a Andrej Babiš
Babišovo „hubu drž“ i Pavlova minulost: Prezidentskou kampaň provází řada lží

Ellinika Hoaxes získala od švýcarské laboratoře originál zmíněného dokumentu, který zveřejnila. Uváděné hodnoty byly autentické, vysoké hodnoty hliníku však podle Ellinika Hoax nijak nesouvisely s chemtrails, ale vznikly v důsledku kontaminace dešťové vody půdním prachem, jehož zrníčka se usadila na krytu vířivky.

Půda totiž skutečně obsahuje obrovské množství hliníku. V zemské kůře představuje tento prvek druhý nejrozšířenější kov hned po křemíku, přičemž jeho přítomnost v zemi je přirozená, nikoli vyvolaná uměle člověkem.

Množství hliníkových a dalších částic ve vzorku dešťové vody pak hodně záleží na konkrétních povětrnostních podmínkách. Pokud byl tento vzorek odebrán po krátké silné bouři, která následovala po delším období sucha, najde se tam těchto částic více, než jde-li o vzorek odebraný po několikadenním dešti. Záleží také na tom, jak dlouho byla sběrná nádoba ponechána na otevřeném místě.

Nekonečný příběh

Zastánci konspirační teorie chemtrails jsou však přesvědčeni, že každý takovýto výskyt těžkých kovů představuje ve skutečnosti další důkaz, že tajemní nadnárodní spiklenci rozprašují tyto kovy (zejména baryum, nikl a hliník) úmyslně z letadel, aby jimi prý blokovali a odráželi zpátky do vesmíru ultrafialové sluneční záření, a tím kontrolovali sluneční svit. Právě proto se také mají objevovat na obloze dobře známé viditelné bílé čáry, jež za sebou zanechávají prolétající letadla.

Ve skutečnosti ovšem nejde o chemtrails, ale o kondenzační stopy, tedy výsledek běžných emisí vodní páry z motorů ve vysokých nadmořských výškách, kde se vodní pára sráží do viditelného mraku. K tomu dochází, když se horký vlhký vzduch z motorů mísí s chladnějším okolním vzduchem.

Prodejna Lidl. Ilustrační foto
Že Lidl prodává českým zákazníkům slupky z brambor? Jde o nesmysl

Určitý dopad na životní prostředí sice mohou tyto kondenzační stopy mít, ne ale takový, jaký jim přisuzují vyznavači spikleneckých teorií. „Kondenzační čáry se neskládají pouze z vodní páry, ale také z dalších vedlejších produktů výfukových plynů motoru, jako jsou oxid uhličitý, oxidy dusíku, částice síranů a saze. Uvolňování těchto plynů do atmosféry a jejich dopad na životní prostředí by nás mělo sice znepokojovat, ale jen jako dopad všech ostatních výfukových plynů. Žádný zlověstný účel za tím není,“ uvedla v roce 2015 v textu Chemická konspirace Bibiana Campos Seijová, šéfredaktorka titulu Chemical & Engineering News a viceprezidentka mediální skupiny C&EN.

Deník proti fake news.Deník proti fake news.Zdroj: DeníkZastánci teorie nadnárodního spiknutí se ale neustále snaží přinášet na podporu svého vidění světa další a další „důkazy“, jež se ovšem vždy ukážou jako podvržené, podobně jako zmíněná dodatečně upravená analýza.

Ellinika Hoaxes získala vyjádření laboratoře Interlabor Belp, která původní analýzu zpracovala. Ta uvedla, že vzorek vody, jenž zkoumala, dostala od zákazníka s tím, že jde o dešťovou vodu z krytu vířivky, a nemá další informace, v jakém období ani jak dlouho byl sbírán: což ovšem může mít zásadní význam pro správnou interpretaci analýzy. Laboratoř ale její výsledky nijak neinterpretovala, to je podle ní výhradní odpovědností zákazníka.

Stále stejné lhaní

Není to zdaleka poprvé, kdy si někdo zadal a zaplatil u odborné instituce analýzu vody či prachu, jejíž vzorek dodal bez dalších podrobností, a pak se na výsledku analýzy snažil dokázat úmyslné rozprašování těžkých kovů. Loni v červnu přinesl například lživý web Aeronet zprávu, že saharský písek, jenž občas dolétne až nad Evropu, je ve skutečnosti chemtrails.

Také tento web argumentoval údajnou analýzou, provedenou v tomto případě bosenským Ústavem chemického inženýrství, která v tomto písku rovněž prokázala přítomnost niklu, barya a hliníku. Analýzu si tehdy objednal bosenský aktivista a zastánce teorie chemtrails Mirnes Ajanovič, který i dodal vzorek písku.

Dezinformátoři měli letos žně i díky válce na Ukrajině.
I letos se na internetu lhalo ve velkém. Dezinformátoři nezůstali jen u Ukrajiny

Protože opět chyběla jakákoli informace o tom, jak, kde a za jakých okolností byl tento vzorek sebrán, byla analýza samozřejmě neprůkazná a sám ústav upozorňoval výslovně na to, že k vytvoření konečného závěru o příčině daného chemického složení vzorku by bylo nutné provést ještě další dodatečné rozbory z několika různých lokalit při dodržení zákonem předepsaných postupů odběru. 

Aktivista Ajanovič se navzdory tomu snažil argumentovat i videi ukazujícími, jak částečky saharského písku reagují na magnet. Nedodal ale, že na severním okraji Sahary se v pohoří Vysoký Atlas vyskytuje (zcela přirozeně) hornina magnetit, jež samozřejmě má magnetické vlastnosti. Nebylo tedy nijak překvapivé, že se její magneticky aktivní částice dostaly i do saharského písku a spolu s ním do Evropy.