Prezident Zeman na nedávné tiskové konferenci řekl, že je ochoten nadále jmenovat profesory, ale vymínil si právo se ke kandidaturám vyjadřovat. Ministr Chládek mu slíbil, že s ním bude návrhy konzultovat předem.

Prezident se prý ptal na situace, kdy se bude nad kandidáty vznášet stín jiných pochybností než toho, že řízení ke jmenování profesorem neproběhlo dle pravidel. Navíc se tyto důvody mohou objevit až po té, co návrh schválí vláda. „Hypoteticky, že kandidát mezitím někoho zavraždí, jak se dál postupuje. Tohle je extrémní situace, ale těch případů může být celá řada," přiblížil Chládek charakter Zemanových připomínek. V těchto situacích by se prý mohlo s univerzitou konzultovat, zda na předložení návrhu trvá.

Snaha o uklidnění situace

Legislativní oporu však tento proces mít nebude. „Myslím, že to do zákona dávat nebudeme, ale je vhodná dohoda, jak postupovat, když už to bude v procesu a něco takového se stane. Myslím, že je docela dobré, aby byla určitá diskuse nebo debata," uvedl ministr.

Rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek na nedávném setkání s novináři také upozornil na podobné extrémní případy provinění, které může prezident zjistit také díky svému přístupu k tajným informacím. Případ literárního historika Martina C. Putny, kterého Zeman loni dlouho odmítal jmenovat kvůli jeho nevhodnému chování na veřejnosti, však podle něj ukázal, že riziko zásahů hlavy státu je daleko vyšší. Prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka na jednání vědecké rady vyjádřil obavy, aby vedle zákona nevznikla paralelní praxe prověřování kandidátů na profesuru.

Ministr školství se 4. prosince chystá na zasedání pléna České konference rektorů v Brně a byl by rád, kdyby se situace uklidnila. Bude iniciovat společnou schůzku se Zemanem a rektory, aby si vyříkali nejasnosti a mohli dále pokračovat ve spolupráci. „Nemyslím si, že by tam byly zásadní rozpory, protože řada z nich se dělají jako bublina," dodal ministr.