Narodila se v roce 1931 v Praze a první roky svého života strávila v Průhonicích, kde byl její dědeček Vladimír Balcar známým lékařem. S koněm a malým povozem objížděl své pacienty, mezi které patřila i rodina pána průhonického zámku Arnošta Silva-Tarouca.

Asaf Auerbach s matkou a bratrem.
Máma neplakala. Kdyby ano, neodjel bych, vzpomíná Asaf Auerbach

„Dědeček vynikal v mnoha věcech. Kromě jiného měl vynikající sluch a znal se s Antonínem Dvořákem, který bydlel v Žitné ulici. V Praze chodil na opery, a když se vrátil, sedl k pianu a zahrál všechny melodie,“ vzpomínala na dědečka, který byl mezi místními velmi oblíben nejen proto, že se zasadil o zavedení pravidelné autobusové linky z Prahy do Průhonic.

Na motorce z Londýna do Prahy

S rodiči bydlela v Kaprově ulici, její otec Augustin Šulc byl zdatným obchodníkem, který se svým bratrem Karlem založili firmu na prodej a servis motocyklů. V období první republiky se také zasloužil o zavedení prodeje britských motocyklů BSA, později zastupoval českou značku ČZ.

Byl nejen podnikavý, ale i odvážný, po válce se nebál přijet na novém modelu motocyklu BSA z Londýna do Prahy. Tato reklamní jízda byla středem pozornosti v tehdejších novinách a přispěla k popularitě firmy i samotného Šulce. Radost z podnikání a prosperita však netrvaly dlouho. Po nástupu komunistů k moci byl otec zatčen, obviněn ze spolupráce s cizí mocností, držen ve vyšetřovací vazbě a jeho podnik byl zestátněn.

Viktor Pivovarov (moskevské mausoleum, 80. léta)
Malinký gulag byl teror. Žena se pomazala krví, aby obvinila matku, říká Viktor

„Majetek otce zmizel, byl doslova rozkraden. Otec se obrátil na právníka, aby dostal potvrzení, že byl neprávem zavřený. Bylo mu však řečeno, že žádné doklady k jeho případu neexistují.“ Za celou dobu, co byl ve vazbě, ho rodina nemohla navštívit.

Psal se rok 1950, Marie měla po maturitě na reálném gymnáziu v Dušní ulici a bylo nemyslitelné, že by mohla jít po vzoru dědečka studovat medicínu. „Tak jsem šla pracovat do autoklubu, dva roky jsem připravovala řidičáky. V září na matematicko-fyzikální fakultě vypsali doplňkové zkoušky na přijetí.“

U našeho prvního počítače

Podala si přihlášku a přijali ji, měli totiž tak málo studentů, že jim nevadil její špatný politický profil. Po úspěšném absolvování nastoupila do Výzkumného ústavu matematických strojů k docentu Antonínu Svobodovi, který díky své zkušenosti z USA sestrojil první československý počítač SAPO. Přestože u docenta Svobody působila pouze jeden rok, tato zkušenost ji nasměrovala k pozdější profesi.

Před undergroundovým klubem s americkým velvyslanecem Andy Shapirem, který klub navštívil při své návštěvě Broumova v květnu 2016 2
Stanislava Pitaše šikanovala StB. Její agenty by přesto pozval na pivo

Napadlo ji, že by bylo možné počítač využít při práci s jazykem, a proto nastoupila do Ústavu pro jazyk český Akademie věd. „Přijali mne jako jediného člověka, který rozumí matematice, aby mohli pracovat s rozbory textů,“ vysvětluje. Po čase začala pracovat v Ústavu technických a ekonomických informací, kde se zabývala vyhledáváním knižních informací. Přitom učila na katedře vědeckých informací a knihovnictví na Filozofické fakultě UK matematické metody v jazykovědném oboru.

„Pracovala jsem tam na té nejnižší úrovni jako asistentka, protože jsem samozřejmě nikdy nebyla v žádné partaji. Nabízeli mi také, abych vstoupila, ale řekla jsem jim, že to opravdu nepotřebuji.“ 

Práce pro rozhlas

Rok 1989 přinesl Marii Königové nové možnosti. V roce 1991 získala titul docent v oboru informační věda. Pobývala na univerzitě v Torontu a svou profesní kariéru završila v roce 1994, kdy jako první žena v ČR získala titul profesor v oboru informační věda.

Napříč Prahou - přes tři jezy 2017.
Skauti chystají největší vodáckou akci v roce, vltavské jezy sjedou stovky lodí

Kromě toho začala spolupracovat s Českým rozhlasem, kde moderovala pořad A léta běží, který poslouchalo okolo 800 tisíc posluchačů. Přednášela také pro seniory. Své poslání vidí také v udržování vztahů se svou rozvětvenou rodinou, která jí dává do života radost a energii.

Nejdůležitější životní zásadou je pro ni skautská poctivost a statečnost. Hodnoty, kterými se vždy řídila a které jí stále provázejí jejím dlouhým a zajímavým životem.

Vzpomínky pamětníků pocházejí ze sbírky Paměť národa, kterou spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum díky soukromým dárcům. Podpořit ji můžete i vy na www.pametnaroda.cz.

Miroslav Hampl jako řidič stavebního podniku  (1960)
Pomohl politickému vězni, tak trpěl. Estébáci mu vyrazili zuby, lágr byl peklem