„Na neutralizační stanici do Přelouče jsme odvezli kyseliny, například dusičnou, fosforečnou, sírovou či chlorovodíkovou. Dohromady jich bylo 1043,6 kilogramu,“ řekl Otakar Herberk z firmy Remonta.

„Museli jsme být velmi opatrní, protože chemikálie tu byly uskladněny podle abecedy, nikoli podle skupin, typu či toxicity látek,“ doplnil Herberk. Pravděpodobně v noci ze 4. na 5. září 2007 se uskuteční převoz nebezpečných odpadů z Chvaletic k likvidaci do spalovny v Ostravě – podobně jako v první etapě v roce 2006.

Stát loni poskytl Pardubickému kraji na sanaci areálu deset milionů korun, již předtím uvolnil pro tyto účely kraj a Česká inspekce životního prostředí 770 000 korun. Vloni na podzim ale peníze došly.