Co je to chytrá karanténa?
Systém včasného zachycení a testování onemocnění COVID-19. Díky němu by mělo být v izolaci co nejvíce nakažených. Ve spolupráci s nimi by se měly vytipovat kontakty na lidi, na které předtím mohli virus přenést.

Proč by se měla chytrá karanténa zavést?
Aby se nejen co nejrychleji zabránilo šíření epidemie, ale také aby se mohla uvolňovat mimořádná opatření a lidé by se tak vrátili k normálnímu životu – do škol, zaměstnání, aby se mohli potkávat se s přáteli. Díky využití digitálních technologií bude možné mnohem snáze a přesněji zjistit, kdo s lidmi nakaženými koronavirem přišel do kontaktu.

Jak se lze do chytré karantény zapojit?
Člověka pozitivně testovaného na toto onemocnění kontaktuje krajská hygienická stanice. Společně s hygienikem by měl označit co nejvíce svých kontaktů za posledních pět dní. Nejprve dá svůj souhlas a poté hygienici na základě mobilních dat od operátorů vytvoří tzv. "vzpomínkovou mapu" míst, na kterých se nakažený pohyboval.

Co se získanými informacemi hygienici provedou?
Vytipované potenciálně ohrožené lidi o nebezpečí informuje speciální call centrum, poté budou izolováni v karanténě. Tam je po čtyřech až pěti dnech navštíví dvoučlenný odběrový tým, který odebere vzorek jejich krve. O výsledku by lidi v karanténě měli být informováni do 48 hodin po odběru vzorku.

Co se bude dít, pokud bude test pozitivní?
Nově potvrzený nakažený člověk projde celým procesem jako předtím ten, od něhož byl zřejmě nakažen - pokud k tomu ovšem dá svůj oficiální souhlas.

Co je to eRouška?
Aplikace pro mobilní telefony, která pomůže hygienikům usnadnit vyhledávání lidí, s nimiž nakažení přišli do styku. Její uživatelé, u nichž nákaza propukne, mohou snadno a rychle předat hygienikům své kontakty na lidi, s nimiž se v posledních dnech setkali. Navíc je upozorní i na setkání s lidmi, s nimiž se osobně neznají. Vzhledem k technologii bluetooth apliace ví o všech ostatních lidech s "eRouškami" v okolí – snadno tak jde dohledat tzv. rizikové kontakty. Čím více lidí ji bude používat, tím více se sníží riziko nakažení dalších lidí.

Jak lze využít aplikaci Mapy.cz?
Součástí chytré karantény je také mobilní aplikace Mapy.cz. Těm, kdo ji používají, dokáže zaslat upozornění v případě, že jim hrozí zvýšené nebezpečí nákazy virem vzhledem k osobnímu kontaktu s pozitivně testovaným člověkem.

Nebudou získaná data zneužívána?
Podle ministerstva zdravotnictví je vše v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a data budou využita pouze po udělení výslovného souhlasu. Podle některých odborníků na GDPR ovšem české verzi systému chybí transparentnost v tom, jakým způsobem a jak dlouho budou data analyzována, kdo k nim bude mít přístup, kde budou uchovávána a jak kvalitně budou zabezpečena před zneužitím.

K čemu "vzpomínková mapa" slouží?
Pokud u sebe má účastník chytré karantény chytrý mobil, podaří se do ní zaznamenat všechna místa, kde v uplynulých dnech strávil více než 15 minut. Významně to napomáhá osvěžení jeho paměti, připomene mu to, se kterými lidmi se také potkal.

Chytrá karanténa se již zkouší v Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Středočeském kraji. Jsou tam lidé ochotni zapojit se do tohoto projektu?
Lidé v naprosté většině svůj souhlas dávají. Výjimkou jsou ti, kteří se z různých důvodů (karanténa apod.) pohybovali na místech, kde zrovna být neměli. Obávají se proto, aby je někdo za toto porušení předepsaného režimu netrestal. 

Jsou jejich obavy oprávněné?
"Nikoho nebudeme pranýřovat za to, že byl někde jinde. My opravdu potřebujeme vědět, jestli se s někým potkal, jestli eventuálně mohl někoho nakazil, protože pak ten systém může být efektivní. O to nám jde a ne o to, abychom někoho zpětně trestali," tvrdí náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který projekt chytré karantény řídí.