Ano, ministerstvo práce a sociálních věcí rozšířilo takzvanou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP) zvanou „MOP COVID-19“. Zažádat o tuto dávku je od včerejška jednodušší a nově je možné do důvodů pro její poskytnutí zahrnout také hypotéku.

Jak to funguje? O dávku se žádá na úřadu práce. Žádost lze v době nouzového stavu odeslat e-mailem i bez ověřeného elektronického podpisu nebo v příloze e-mailu naskenovanou nebo ofotografovanou (např. chytrým mobilním telefonem) s vlastnoručním podpisem. Pak vše stačí odeslat na e-mailovou adresu kontaktního pracoviště ÚP ČR podle místa faktického pobytu žadatele.

Kolik a na co se dávka poskytuje? MOP je poskytována na základní životní potřeby (tj. jídlo, základní hygienické potřeby, nájem a služby spojené s bydlením, internet a služby spojené s telefonováním). Nelze ji poskytnout na léky, dluhy (vyjma hypotéky), leasing, náklady spojené s podnikáním apod. Nárok a výši dávky ovlivňuje jen příjem a dostupná finanční hotovost.

Proto je nutné k žádosti doložit mj. aktuální výpisy z bankovních účtů žadatele a členů jeho rodiny. ÚP ČR ale nepřihlíží k celému zůstatku na bankovním účtu, jen k relevantní sumě.