„Matky dětí starých zhruba rok a půl vnímaly jako těžkou především každodenní péči o děti, její jednotvárnost a náročnost, pramenící z nezbytnosti soustavně a neustále reagovat na potřeby dítěte bez možnosti si odpočinout,“ píše ve svém článku výzkumnice. S čím se jí matky například svěřily?

Nina, matka osmnáctiměsíční dcery, jež se snažila naplnit ideál intenzivního rodičovství, uvedla: „Pro mě je těžké vydržet ten stereotyp, to opakování, ty hry dokola, ta hřiště.“ I tento typ matek vnímal péči o dítě jako náročnější a rutinnější v porovnání se sférou placené práce.

Obavy rodičů malých dětí.„Největším problémem pro nové rodiče je celková změna životního stylu a vysoké nároky trvalé péče o nejmenší děti. Výhodu mají ti, kteří jsou na tyto proměny připravení a dopředu s nimi počítají. Pociťované obtíže se mění s věkem dětí a jsou jiné pro matky a otce. Zatímco matky rok a půl starých dětí tíživě vnímají zejména náročnost péče o dítě a nedostatek odpočinku, otcové se spíše potýkají s problémy v práci a trápí je nedostatek spánku a odpočinku,“ řekla Deníku Nešporová. 

Pragmatičtí rodiče mají výhodu

Připomíná, že „roli dobrých matek a otců může být někdy na překážku intenzivní snaha vychovávat dítě určitým způsobem, protože když se to nedaří, je to pro ně frustrující. Rodiče pragmatičtí a více schopní se přizpůsobit měnícím se konkrétním podmínkám, jsou zpravidla spokojenější.“

Zajímavé zjištění též je, že zatímco všechny matky byly na mateřské či rodičovské, jejich partneři pracovali na plný úvazek a slaďování rodičovství a kariéry neřešili. 

Dané problematice se Deník bude věnovat i ve středečním tématu.