Podle českých expertů koronakrize jen urychlí trendy, které už byly v mezinárodních vztazích nastoleny. Tím hlavním je odklon od a nadnárodních řešení k národnímu státu. Jako příklad je uváděno zpochybňování Světové zdravotnické organizace, které vyvrcholilo vystoupením USA z WHO. „To posiluje nedůvěru v celou architekturu OSN,“ míní analytici s tím, že funkční multilaterální systém je v zájmu ČR.

Nový normál

Materiál připomíná, že cestovní omezení se na vrcholu pandemie týkala zhruba 7,2 miliardy lidí. „V případě delšího trvání se může z této situace stát nový normál. Obavy z návratu druhé vlny nákazy či nových typů virů povedou k větší kontrole nad hranicemi, omezí se mezinárodní mobilita, státy se více uzavřou,“ předpovídají odborníci. Zdůrazňování národních zájmů na úkor mezinárodní solidarity může ztížit přístup k vyvíjeným lékům a vakcíně na covid-19. Jako důkaz může posloužit skoupení velké části zásob Remdesiviru ze strany USA. Prohloubí se pokles podílu obchodu na globálním HDP, který se snižoval už před pandemií (z 61 procent v roce 2009 na 59 procent v roce 2018). Část výroby bude nejspíš přemístěna do národních států nebo bližších oblastí.

„Závislost zejména na Číně, která globálně dodává přes 43 procent osobních ochranných pomůcek, povede ke snaze o obnovu domácí či regionální výroby strategických komodit. Je třeba hlídat, abychom kvůli důvodným bezpečnostním ohledům v některých sektorech zásadně neoslabili volný mezinárodní odchod, na kterém je postavena prosperita EU a ČR,“ zdůrazňuje studie. Aktuální převahu využívá Čína, která naplno rozjela rouškovou diplomacii s cílem vytvořit síť příznivě nakloněných zemí napříč kontinenty (Afrika, Írán, Irák, ale i Japonsko, Itálie atd.).

Na síle budou nabírat dezinformační kampaně ze strany Číny a Ruska, které zahrnují konspirační teorie o původu viru přes šíření nepravdivých informací o průběhu nemoci, vyvolávání paniky až po podkopávání důvěry ve zdravotnické systémy Západu. „V dlouhodobém horizontu to povede ke zostřené konfrontaci mezi liberálně-demokratickými a autoritářskými režimy, přičemž některé státy budou hledat střední cestu,“ uvádí materiál.

Zelená je dobrá

Experti doporučují, aby ČR usilovala o nastavení vhodné rovnováhy mezi otevřeným obchodem a zájmem na ochraně vnitřního trhu. Důraz by měl být kladen i na lepší promítnutí bezpečnostních a environmentálních témat do obchodní politiky. „Hospodářská politika reflektující tyto principy může vést k vyšším cenám finálních výrobků či služeb, což bude zapotřebí vysvětlit spotřebitelům,“ upozorňují analytici.

V souvislosti s probíhajícím summitem lídrů EU o Fondu obnovy experti varují před tezí o nesolidárním severu a opět opuštěném jihu: „Bylo by dobré držet se prověřeného finančního poměru 2:1 ve prospěch zemí jižního sousedství.“ Zásadní bude flexibilita přidělených peněz, možnost jejich přeprogramování: „Důležité je nealokovat finanční prostředky v sousedících zemích do sektorů, které se protiví evropské politice Green Dealu.“

Diplomaté upozorňují na znepokojující vliv Ruska v Libyi, kde spolu s Tureckem, Spojenými arabskými emiráty a dalšími regionálními hráči svádí boj o rozdělení vlivu. Rizika jsou spojena s další předpokládanou migrační vlnou, ať již ze subsaharské Afriky nebo Blízkého a Středního východu. „EU nemá v současnosti kromě nesystémových řešení adekvátní odpověď. Masová migrace v kombinaci se zhoršenou socioekonomickou situací v zemích původu spojenou s nákazou covid-19 může v dalších měsících vrátit EU do situace roku 2015,“ uzavírá zpráva.